Ankieta - zajęcia pozalekcyjne w opinii nauczycieli
Szanowni Państwo,
Jestem studentką ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku edukacja elementarna i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach mojej pracy magisterskiej , przeprowadzam badania dotyczące opinii nauczycieli na temat zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest w anonimowa, a jej wyniki posłużą jedynie celom naukowym. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi. Niektóre pytania są skierowane wyłącznie do nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne lub będących wychowawcami klas. Informacja taka jest zawsze podana przy konkretnym pytaniu.
Z góry dziękuję za poświęcony czas!
Płeć *
Stopień awansu zawodowego *
Gdzie znajduje się szkoła, w której Pan/Pani pracuje? *
Czy prowadzi Pan/Pani zajęcia pozalekcyjne w szkole? *
Jeśli tak, jakie?
Your answer
[Pytanie do nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.] W jaki sposób informuje Pan/Pani uczniów o prowadzonych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych? (można wybrać wiele odpowiedzi)
W jakim stopniu, Pana/Pani zdaniem, wiedza/umiejętności, które dzieci nabywają na zajęciach pozalekcyjnych są przydatne w szkole? *
W jakim stopniu, Pana/Pani zdaniem, wiedza/umiejętności, które dzieci nabywają na zajęciach pozalekcyjnych są przydatne poza szkołą? *
[Pytanie do nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.] Jaką wiedzę/umiejętności przekazuje Pan/Pani podczas zajęć pozalekcyjnych? (można wybrać wiele odpowiedzi)
[Pytanie do nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.] Jeśli zaznaczył/a Pan/Pani, że przekazuje wiedzę lub umiejętności z innych dziedzin proszę podać przykłady.
Your answer
[Pytanie do nauczycieli wychowawców.] Czy zna Pan/Pani zainteresowania swoich uczniów?
[Pytanie do nauczycieli wychowawców.] W jaki sposób diagnozuje Pan/Pani zainteresowania swoich uczniów? (można wybrać wiele odpowiedzi)
Jak popularne są podane dziedziny zainteresowań wśród Pana/Pani uczniów? *
Bardzo popularne
Średnio popularne
Mało popularne
Wcale niepopularne
Trudno powiedzieć
Geografia
Biologia
Fizyka
Technika
Chemia
Matematyka
Język polski
Języki obce
Filozofia
Psychologia
Historia
Zagadnienia społeczne
Rzemiosło, robótki ręczne
Sztuka (plastyka, muzyka, teatr)
Sport
Informatyka/programowanie
W jakim stopniu, Pana/Pani zdaniem, zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odpowiadają zainteresowaniom uczniów? *
Czy Pana/Pani zdaniem zainteresowania uczniów są brane pod uwagę przy tworzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych? *
W jakim stopniu, Pana/Pani zdaniem, zajęcia pozalekcyjne służą kształtowaniu nowych zainteresowań u uczniów? *
Proszę ustosunkować się do następujących stwierdzeń: *
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Trudno powiedzieć
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Na zajęcia pozalekcyjne chodzą uczniowie o już ukształtowanych zainteresowaniach w danej dziedzinie
Na zajęcia pozalekcyjne przychodzą uczniowie, którzy nie mają jeszcze ukształtowanych zainteresowań w danej dziedzinie
Na zajęcia pozalekcyjne uczniowie przychodzą z ciekawości
Zajęcia pozalekcyjne dają uczniom szansę spróbowania czegoś nowego
Zajęcia pozalekcyjne służą zdobywaniu wiedzy i umiejętności
Zajęcia pozalekcyjne służą organizacji wolnego czasu
Zajęcia pozalekcyjne służą rozwijaniu kompetencji społecznych
Zajęcia pozalekcyjne są przeznaczone dla uczniów szczególnie uzdolnionych w danej dziedzinie
Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych częściej uczestniczą w konkursach/olimpiadach
W jakim stopniu, Pana/Pani zdaniem, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych wpływa na osiągnięcia szkolne uczniów? *
W jakim stopniu, Pana/Pani zdaniem, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych pomaga uczniom w przygotowaniu się do konkursów i/lub olimpiad? *
Czy Pana/Pani zdaniem uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych wpiera rozwój społeczny uczniów? *
W jakim stopniu, Pana/Pani zdaniem, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych rozwija u uczniów umiejętność współpracy? *
W jakim stopniu, Pana/Pani zdaniem, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja integracji uczniów z różnych klas? *
W jakim stopniu, Pana/Pani zdaniem, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych rozwija umiejętność poszanowania opinii innych osób? *
[Pytanie do nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.] Czy podczas zajęć stwarza Pan/Pani uczniom okazje do pracy grupowej?
[Pytanie do nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.] Czy podczas zajęć stwarza Pan/Pani uczniom okazje do dyskusji, wymiany poglądów i opinii?
Jak ogółem ocenia Pan/Pani zajęcia pozalekcyjne oferowane w Pana/Pani szkole? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service