Letný stanový tábor 2019
Tábor sa bude konať v obci Liptovská Anna na Liptove v nasledujúcich dňoch:
26.07. – 29.07.2019 [ vĺčatá ] cena: 20 €
30.07. – 08.08.2019 [ skauti ] cena: 45 €
26.07. – 08.08.2019 [ rangeri a roveri ] cena: 60 €

Prihláška sa stáva záväznou až po zaplatení nevratnej zálohy vo výške 50% z plnej ceny tábora
na číslo účtu 2000460612/8330 do 30.6.2019

V cene tábora je
- strava 5x denne
- preprava táborníckeho materiálu
- preprava účastníkov
- materiál na zabezpečenie chodu tábora a programu
- prípadný poplatok za vstupy
- darček pre účastníkov tábora

IBAN: SK3683300000002000460612 (pri platbe do poznámky uveďte "TÁBOR" a meno dieťaťa za ktoré platbu prevádzate).

Po ukončení registrácie bude všetkým účastníkom rozoslaný táborový sprievodca, ktorý bude dostupný aj na web stránke skautského zboru (www.desiatka.sk).
Meno a Priezvisko *
Your answer
Družina *
Your answer
Dátum a miesto narodenia *
Your answer
Trvalé bydlisko *
Your answer
Stravovacie obmedzenia
Your answer
Prihlasujem sa na *
Dodatok
Svojím podpisom/potvrdením tohto formulára potvrdzujem, že sa chcem zúčastniť na vyššie uvedenom podujatí organizácie Slovenský skauting./Svojím podpisom potvrdzujem, že ako zákonný zástupca súhlasím s tým, aby sa ……………………….... (meno dieťaťa) zúčastnil/a na vyššie uvedenom podujatí organizovanom organizáciou Slovesnký skauting.

Podpisom/potvrdením tohto formulára taktiež potvrdzujem, že som si vedomý/á, že ak sa vyššie menovaná osoba nebude riadiť počas trvania tábora táborovými pravidlami, alebo nejakým spôsobom ohrozí ostatných účastníkov tábora, bude bezpodmienečne z tábora vylúčená bez nároku na vrátenie peňazí.

Účastník podujatia/zákonný zástupca účastníka podujatia berie na vedomie, že na podujatí môže Organizácia vyhotovovať obrazové a obrazovo-zvukové záznamy (fotografie a video) za účelom:
- preukazovania uskutočnenia podujatia donorovi,
- prezentácie aktivít organizácie na jej webovej stránke a na sociálnych sieťach.
Organizácia zároveň vyhlasuje, že tieto záznamy bude používať citlivo tak, aby nedošlo k ujme na právach účastníkov podujatia.

Účastník podujatia/zákonný zástupca účastníka podujatia zároveň berie na vedomie, že tieto záznamy môžu byť poskytnuté aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže za účelom propagácie práce s mládežou na webových stránkach týchto inštitúcií prípadne v tlači a v médiách.
V prípade, že si účastník podujatia/zákonný zástupca účastníka podujatia neželá zverejňovanie záznamov, na ktorých je zachytená jeho podobizeň, alebo ich odstránenie po zverejnení, je potrebné, aby kontaktoval organizáciu s touto žiadosťou prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Organizácia Slovenský skauting spracúva vyššie uvedené osobné údaje v rozsahu (1) meno a priezvisko účastníka podujatia, (2) vek účastníka podujatia, (3) adresa trvalého pobytu účastníka podujatia, (4) emailová adresa účastníka podujatia, (5) telefónne číslo účastníka podujatia, (6) meno a priezvisko zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov a (7) telefónne číslo zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov, (8) emailová adresa zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov. Organizácia Slovenský skauting získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb - Vás ako účastníkov podujatí a od Vašich zákonných zástupcov pri registrácii na podujatie alebo priamo na podujatí organizovanom Organizáciou Slovenský skauting.

Informácie o tom, ako využívame a chránime Vaše osobné údaje nájdete na stránke skauting.sk.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy