Raamatupidaja kutse-eetika väärtus
Lugupeetud vastaja!
Käesoleva küsitluse eesmärk on välja selgitada tööandjate teadlikkus raamatupidajate kutse-eetika kohta ja uurida raamatupidaja eetikakoodeksi olulisust ja reeglite järgimist tööandja pilgu läbi.
Küsitlus on koostatud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna tudengi poolt. Küsimustiku teel kogutud vastuseid kasutatakse uurimistöö koostamiseks teemal "Raamatupidaja kutse-eetika väärtus tööandja pilgu läbi". Küsimustik on anonüümne ja vastamiseks kuulub umbes 5 minutit.

Aitäh Teid oma kulutatud aja eest!
Parimate soovidega,
Galina Stepanova
Kirjutage palun mulle küsimuste korral: stepanovagln@gmail.com
Sugu *
Vanus *
Ettevõtte suurus *
Teie haridustase *
Mis kategooria ettevõttega on tegu? *
Milline haridus peab raamatupidajal olema Teie ettevõttes? *
Kas Teie ettevõttes on olemas ärieetika koodeks, mis kirjeldab eetikanorme ja nõudeid? *
Kas olete teadlik raamatupidaja kutse-eetika koodeksist? *
Kas Teie arvates kutse-eetika lisakursused peaks olema töötajale kohustuslikud? *
Kas kutse-eetika õpetamine peaks olema tööandja kohustuseks? *
Kas nõuate oma töötajatest eetika-koodeksi tundmist? *
Kuivõrd arvate oluliseks eetika-koodeksi ja reeglite järgimine? Skaalal 1-5 *
Pole oluline
Väga oluline
Hinnake skaalal, kuivõrd olulised on Teie jaoks järgmised eetika põhimõtted? (1 - täiesti ebaoluline, 2 - üsna ebaoluline, 3 - ei oska öelda, 4 - oluline, 5 - väga oluline) *
1 (täiesti ebaoluline)
2
3
4
5 (väga oluline)
Ausus
Objektiivsus
Erialane kompetentsus ja ajakohasus
Usaldusväärsus
Professionaalne käitumine
Kas olete kokku puutunud raamatupidaja kutse-eetika rikkumisega, usalduse kuritarvitamisega? *
Kui vastasite eelmisele küsimusele - Jah, siis kirjeldage paari lausega olukorda
Your answer
Kui raamatupidaja rikub kutse-eetika koodeksi põhimõtteid, muudab ta ebausaldusväärseks? *
Millised on Teie arvates need tegurid, mis põhjustavad raamatupidaja ebaeetilist käitumist töökohal kõige enam? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service