Khảo sát để lựa chọn một ngôn ngữ mới cho chương trình song ngữ ở trường tiểu học FOOTSCRAY
Trường tiểu học Footscray sẽ có một sự thay đổi mới cho Chương trình song ngữ vào năm 2021. Mục đích của cuộc khảo sát là tham khảo ý kiến của cộng đồng để chọn ra một ngôn ngữ khác cho Chương trình song ngữ này và cũng để giúp ban ngôn ngữ của trường thông báo các đề xuất đến Hội đồng trường.

Việc học song ngữ sẽ như thế nào?
- Tất cả các học sinh lớp vỡ lòng 2021 sẽ tham gia và học chương trình song ngữ với một ngôn ngữ mới
- Tùy thuộc vào nguồn lực và số lượng đăng ký, các em học sinh lớp 1 học năm 2021 (các em học sinh lớp vỡ lòng năm 2020) có thể có cơ hội cũng được học và tham gia trong chương trình song ngữ mớ
- 50% chương trình giáo dục chính giảng dạy bằng Tiếng Anh
- 50% chương trình giáo dục chính giảng dạy bằng một ngôn ngữ mới sẽ được chọn lựa trong năm tới
- Chương trình giảng dạy của các môn học sẽ được xác định (phụ thuộc vào ngôn ngữ nào sẽ được chọn)
- Các lớp học sẽ có hai giáo viên và hai phòng học để đảm bảo sự kết nối chặc chẽ cho chương trình song ngữ
- Các giáo viên hợp tác cùng nhau soạn chương trình giảng dạ, đánh giá và hỗ trợ tinh thần cũng như sức khoẻ của các em

Để tìm hiểu thêm về chương trình học ngôn ngữ tại trường tiểu học Footscray hay muốn đọc thêm về từng ngôn ngữ đang được xem xét, xin vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi tại footscrayps.vic.edu.au/learning/bilingual-target-language-consultation

Thời gian và sự đóng góp của quý phụ huynh được đánh giá cao. Chỉ có một câu trả lời cho mỗi hộ gia đình và sẽ được xem xét. Bảng câu hỏi này sẽ vẫn mở cho đến thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2020.

*Cần thiết
Xin vui lòng điền tên và họ *
Xin vui lòng điền tên con (hoặc các con) của bạn sẽ học ở trường tiểu học Footscray PS 2021 *
Tôi có một đứa con sẽ học lớp vỡ lòng trong năm tới 2021? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Department of Education and Training. Report Abuse