VALMIERAS IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
Lai noskaidrotu valmieriešu viedokli par pilsētā paveikto 2018.gadā un 2019.gada pirmajā pusgadā un, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina piedalīties aptaujā.

Aptauja tiek veikta laika periodā no 2019.gada 17.jūnija līdz 16.jūlijam. Anketa elektroniskā formātā ir pieejama Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, savukārt drukātā formātā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmieras Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 10 un Valmieras integrētajā bibliotēkā Cēsu ielā 4.

Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valmiera” un www.valmiera.lv.

Vai esat apmierināts ar dzīvi Valmierā? (Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
Īstenotie darbi
Novērtējiet Valmierā īstenoto darbu nozīmību (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
Ļoti nozīmīgi
Nozīmīgi
Vidēji nozīmīgi
Maznozīmīgi
Nenozīmīgi
Nav viedokļa
Daudzdzīvokļu īres nami
Valmieras peldbaseins
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūve
Kopdzīvojamā nama dažādām sociālajām grupām Ūdens ielā 2C izveidošana
Skatu terases un gājēju ceļa būvniecība Atpūtas parkā
Ģīmes upes dabas taka
Gājēju ietves izbūve no Dzirnavu ezeriņa līdz Raiņa ielai
Stāvlaukuma pie PII “Buratino” pārbūve
Stāvlaukumu izbūve Leona Paegles ielā
Grantēto ceļu savrupmāju rajonos virsmas apstrāde
Dzelzs tilta klāja maiņa
Dzelzceļa pārbrauktuves izbūve Gaides ielā
Sāktie darbi, kas turpinās arī 2019. gadā
Novērtējiet Valmierā uzsākto darbu nozīmību (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
Ļoti nozīmīgi
Nozīmīgi
Vidēji nozīmīgi
Maznozīmīgi
Nenozīmīgi
Nav viedokļa
Jāņa Daliņa stadiona pārbūve un manēžas būvniecība
BMX trases un starta ēkas būvniecība
Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve
Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve un jaunas sporta halles būvniecība
Leona Paegles ielas savienošana ar apvedceļu
Kauguru ielas pārbūve
Nākotnē plānotie darbi
Novērtējiet Valmierā plānoto darbu nozīmību (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
Ļoti nozīmīgi
Nozīmīgi
Vidēji nozīmīgi
Maznozīmīgi
Nenozīmīgi
Nav viedokļa
Īpašumu iegāde un pārbūve Rūpniecības ielā 1 (bijušais gaļas kombināts)
Vēl divu daudzdzīvokļu īres namu izbūve
Valmieras pils kultūrvides centra (pie pilsdrupām) izveide
Valmieras Kultūras centra pārbūve
Gaujas krasta promenādes izveide
Ziloņu ielas pārbūve
Grantēto ceļu savrupmāju rajonos virsmas apstrāde
Komentāri par īstenotajiem, paveiktajiem un plānotajiem darbiem
Your answer
Nosauciet nozīmīgākos darbus/ aktivitātes, kas, Jūsuprāt, būtu jāveic vai jāatrisina Valmierā tuvāko gadu laikā!
Your answer
Izglītība
Novērtējiet Valmierā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)!
Ļoti labi
Labi
Viduvēji
Slikti
Ļoti slikti
Nav viedokļa
Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība
Profesionālā izglītība
Augstākā izglītība
Interešu izglītība (mūzikas, mākslas, sporta skolas, VJC “Vinda” u.c.)
Mūžizglītība (kursi, mācības, semināri pieaugušajiem)
Karjeras izglītība
Veselības aprūpe
Novērtējiet Valmierā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)!
Ļoti labi
Labi
Viduvēji
Slikti
Ļoti slikti
Nav viedokļa
Primārā veselības aprūpe (ģimenes ārsts)
Ambulatorā veselības aprūpe (speciālisti)
Stacionārā veselības aprūpe (Vidzemes slimnīca)
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
Sociālie jautājumi
Novērtējiet Valmierā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)!
Ļoti labi
Labi
Viduvēji
Slikti
Ļoti slikti
Nav viedokļa
Sociālā aprūpe un palīdzība
Atbalsts ģimenēm
Bērnu tiesību aizsardzība
Palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā
Narkomānijas, alkoholisma un citu problēmu risināšana
Saimnieciskie jautājumi
Novērtējiet Valmierā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)!
Ļoti labi
Labi
Viduvēji
Slikti
Ļoti slikti
Nav viedokļa
Pilsētas budžeta veidošana un izlietošana
Sabiedriskais transports
Atkritumu apsaimniekošana
Atkritumu šķirošana privātmājās
Centralizētā ūdensapgāde, kanalizācija un siltumapgāde
Pilsētas apgaismojums
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana un pašvaldības policijas darbība
Zaļo teritoriju kopšana
Pārvietojamo un sabiedrisko tualešu uzturēšana
Ielu (bedrīšu) remonts
Ielu kopšana ziemā
Grantēto ielu uzturēšana
Kapsētu apsaimniekošana
Kapsētu informācijas digitalizēšana (cemety.lv)
Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana
Citi
Novērtējiet Valmierā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)!
Ļoti labi
Labi
Viduvēji
Slikti
Ļoti slikti
Nav viedokļa
Nevalstisko organizāciju darbība un aktivitāte
Uzņēmējdarbības veicināšanas un atbalsta pasākumi
Pilsētas tēla veidošana un popularizēšana
Kultūras pasākumi
Sporta un aktīvās atpūtas pasākumi
Veselīga dzīvesveida popularizēšana
Komentāri
Your answer
Novērtējiet Valmieras pilsētvidi (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
Ļoti labi
Labi
Viduvēji
Slikti
Ļoti slikti
Nav viedokļa
Ziedu kompozīciju daudzveidība
Koku kopšana
Soliņu izvietojums
Atkritumu urnu pieejamība
Atkritumu urnu pieejamība suņu ekskrementiem
Velosipēdu novietņu pieejamība
Veloceliņu izvietojums
Rotaļu laukumi, to sakoptība
Pilsētas rotājumi
Vides objektu izvietošana: Jautrītei Putniņai un Gundabam Putniņam veltīta kultūrzīme pie nama Brīvības ielā 2, Mākslas soliņi, vides objekts “Acumirklis” pie Valmieras pilsdrupām
Komentāri
Your answer
Pašvaldības darbs un informācijas pieejamība
Novērtējiet Valmieras pilsētas pašvaldības darbu (pilsētas attīstība, iedzīvotāju interešu pārstāvība u.tml.) (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
Komentāri
Your answer
Vai Jums ir pietiekami daudz informācijas par pilsētā notiekošo? (Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
Informācijas pietiek
Informācijas nepietiek, bet zinu, kur to var atrast
Informācijas nepietiek, nezinu, kur to atrast
Šie jautājumi mani neinteresē
Pašvaldības darbību kopumā
Pašvaldības iestāžu sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem
Uzņēmējdarbību
Izglītību