Đăng ký thi thử IELTS

Mời bạn điền thông tin cá nhân vào bảng dưới đây. Nếu đăng kí nhóm, xin mời bạn điền thông tin cho từng thành viên.

Phòng thi chỉ có tối đa 16 chỗ nên sẽ ưu tiên cho 16 bạn đăng kí sớm. Buổi thi thử là hoàn toàn miễn phí, tuy vậy nếu bạn đăng kí và không tham dự, tôi sẽ không thể mời bạn đến những buổi tiếp theo.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question