Ankieta: KONWENCJA KARPACKA

22 maja 2003 r. została podpisana przez ministrów państw Europy Środkowej umowa o wspieraniu rozwoju zrównoważonego Karpat - Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, zwanej Konwencją Karpacką. Warto przeanalizować przeanalizować efekty jakie udało się osiągnąć oraz zastanowić się czy i jak Konwencja jest wdrażana przez różne podmioty.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question