LOTUS FOUNDATION TRAINING COURSE - Q4/2017
Do số lượng đăng ký tham dự lớn, VGBC tạm dừng tiếp nhận học viên các Khoá đào tạo Công trình xanh Quý 4, 2017. Anh/chị vui lòng đăng ký tham dự khi có khoá đào tạo mới. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của anh/chị!
..........
Due to the overwhelming number of applications, registration for LOTUS Foundation Training Courses in Q4/2017 is now CLOSED. We are looking forward to seeing you in our next training courses. Thanks and regards.
This form was created using Google Forms. Create your own