ใบรายงานเมื่อบรรจุแล้ว
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง จากนั้นจะได้รับ reply เมล ตามเมลที่ได้กรอกข้อมูลไว้ เมื่อได้รับเมล ให้สั่งพิมพ์ และลงชื่อ วันที่ พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง ส่งไปรษณีย์ไปยัง สสวท
ข้อมูลการศึกษา
คำหน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว ร.ต.
Your answer
ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
สำเร็จการศึกษาด้วยทุน สควค. Premium รุ่นที่
Your answer
มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
Your answer
หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา
Your answer
คะแนนเฉลี่ยสะสม
Your answer
ข้อมูลที่อยู่
ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่
Your answer
หมู่ที่
Your answer
หมู่บ้าน / ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล/แขวง
Your answer
อำเภอ/เขต
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
e-mail address (ระบุเมลที่ใช้จริงให้ถูกต้องเนื่องจากไฟล์ข้อมูลจะถูกส่งไปที่เมลนี้)
Your answer
ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการบรรจุ
MM
/
DD
/
YYYY
คำสั่งบรรจุเลขที่ (เช่น 256/4512)
Your answer
วันที่สั่งบรรจุ ตามคำสั่งแต่งตั้ง
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการบรรจุ
Your answer
ตำบล/ แขวง (ที่ตั้งโรงเรียน)
Your answer
จังหวัด (ที่ตั้งโรงเรียน)
Your answer
รหัสไปรษณีย์ (ที่ตั้งโรงเรียน)
Your answer
โทรศัพท์ (ของโรงเรียน)
Your answer
งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
งานที่ได้รับมอบหมาย
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms