Formular i vlerësimit të aktivitetit trajnues nga QTATD: Për plotësim nga punonjësit e administratës doganore

Ky formular ka për qëllim të mbledhë ide, sugjerime, propozime për trajnimet me Akademinë Fiskale.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question