Kiégésvizsgálat 2017
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Pszichológia szakos szakdolgozatom elkészítéséhez kérem a segítségét, amelynek témája a felsőoktatásban, illetve a tudományos kutatásban dolgozók érzelmi viszonya munkatevékenységükhöz, illetve annak összefüggése különböző élethelyzetbeli, munkahelyi és személyiségbeli tényezőkkel.
Kérem, hogy csak abban az esetben töltse ki a kérdőívet, ha Ön valamely hazai felsőoktatási intézményben (főiskola, egyetem) FŐÁLLÁSÚ OKTATÓ (bármilyen beosztásban) vagy az MTA valamelyik kutatóintézetében TELJES ÁLLÁSBAN DOLGOZÓ KUTATÓ (bármilyen beosztásban).
A kutatásban való részvétel teljesen önkéntes. A vizsgálatot bármikor indoklás nélkül megszakíthatja, vagy a kérdések megválaszolását megtagadhatja. Minden választ bizalmasan kezelek, a résztvevők azonossága az elemzésekből nem lesz megállapítható.
Kérem, ha TAVALY MÁR KITÖLTÖTTE ezt a kérdőívet, most NE ISMÉTELJE MEG A KITÖLTÉST!
A kitöltés kb. 30-45 percet vesz igénybe. Ha kérdése, észrevétele van, kérem, írjon a következő címre: csillader@gmail.com
Köszönöm a segítségét!
Dér Csilla Ilona
1. Kérem, jelölje ebben a négyzetben, ha a fenti tájékoztatás alapján részt kíván venni a kísérletben. Együttműködését előre is köszönöm! *
Required
2. Neme *
3. Születési éve *
Your answer
4. Foglalkozása / beosztása *
Your answer
5. Családi állapota
6. Gyermekeinek száma (akikkel együtt él)
7. Jelenlegi lakóhelye?
Your answer
8. Jelenleg melyik városban dolgozik?
Your answer
9. Legmagasabb iskolai végzettsége/fokozata/címe
10. Milyen tudományterületen dolgozik a felsőoktatásban?
11. Hány éve tanít a felsőoktatásban?
Your answer
12. Hány éve végez tudományos kutatást?
Your answer
13. Saját becslése alapján adja meg az oktatás, a kutatás és az adminisztráció százalékos arányát a munkájában!
Your answer
14. Heti teljes óraterhelése (túlórákkal, külső óraadással, különórákkal, nyelvtanítással stb. együtt)
Your answer
15. Heti összes munkaóráinak száma (saját becslés, kutatással, mellékállással együtt, ha van)
Your answer
16. Kérem, ítélje meg, mennyire jellemzőek Önre az alábbi állítások! 0 = Soha, 1 = Évente néhányszor vagy kevesebbszer. 2 = Havonta egyszer vagy kevesebbszer. 3 = Havonta néhányszor. 4 = Hetente egyszer. 5 = Hetente néhányszor. 6 = Minden nap.
0
1
2
3
4
5
6
A munkám által érzelmileg kiszipolyozottnak érzem magam
A munkanap végére elhasznált vagyok.
Már akkor is fáradt vagyok, amikor reggel felkelek, és szembe kell néznem a rám váró mai munkával.
Könnyen meg tudom érteni, hogyan éreznek a hallgatók különböző dolgokkal kapcsolatban.
Úgy érzem, hogy munkám közben már úgy kezelem a hallgatókat, mintha személytelen tárgyak lennének.
Egész nap emberekkel foglalkozni igazán kimerítő és feszültségkeltő számomra.
Nagyon hatékonyan tudok foglalkozni a munkám során hozzám forduló hallgatók problémáival.
A munkám révén kiégettnek és elhasználtnak érzem magam.
Úgy érzem, a munkámon keresztül pozitívan tudom befolyásolni más emberek életét.
Mintha megkérgesedtem volna az emberekkel szemben, mióta ezen a területen dolgozom.
Attól tartok, hogy ez a munka érzelmileg teljesen megkeményít.
Tele vagyok energiával.
Naponta frusztrálódom a munkám során.
Úgy érzem, hogy túlságosan is keményen dolgozom.
Valójában nem törődöm azzal, hogy mi történik azokkal a hallgatókkal, akikkel foglalkoznom kell.
Túl sok feszültséggel jár számomra, hogy közvetlenül emberekkel kell dolgoznom.
Megnyugtató légkört tudok teremteni a munkám közben a hozzám forduló hallgatókkal.
Valósággal felüdültnek érzem magam a hallgatókkal való munkám után.
Sok értékes dologra voltam képes az eddigiekben a munkám során.
Úgy érzem, mintha az utolsó erőtartalékaimat élném fel.
A munkámban képes vagyok nyugodtan és higgadtan foglalkozni mások érzelmi problémáival.
Munkám végzése közben úgy érzem, hogy a hallgatók a saját problémáik miat is engem hibáztatnak.
17. Mi a három legmotiválóbb dolog, ami most ezen a pályán tartja?
Your answer
18. Mi a három legfrusztrálóbb dolog a jelenlegi munkahelyén?
Your answer
19. A következő kérdések munkahelye pszichoszociális jellemzőire és az Ön elégedettségére vonatkoznak (1 = mindig, 2 = gyakran, 3 = időnként, 4 = ritkán, 5 = szinte soha/soha). Kérjük, minden kérdésre válaszoljon!
1
2
3
4
5
Jellemző-e az Ön munkájára, hogy egyenlőtlenül van elosztva, ezért az elvégzendő feladatok felhalmozódnak?
Kerül-e Ön munkája folytán olyan helyzetekbe, melyek érzelmileg zavaróak, felkavaróak?
Jelentős mértékben képes-e Ön befolyásolni a munkáját?
Nagyon gyorsan kell Önnek dolgoznia?
Jó-e a légkör Ön és a munkatársai között?
Munkája részeként kell-e foglalkoznia más emberek személyes problémáival?
Van-e Önnek beleszólása abba, hogy kivel dolgozik együtt?
Van-e Önnek befolyása arra, hogy milyen munkát végez?
Elő szokott-e fordulni, hogy elmaradásai vannak a munkájával?
Jó-e az együttműködés a munkavégzés során a munkatársak között?
Milyen gyakran fordul elő, hogy nincs ideje minden feladatának elvégzésére?
Jut-e elég ideje feladatainak elvégzésére?
A munkahelyi közösség részének érzi-e magát?
Tudja-e befolyásolni, hogy mennyi munkát kell elvégeznie?
Milyen gyakran gondolkodik azon, hogy másik munkahelyet kellene keresnie?
Milyen gyakran kap segítséget és támogatást munkatársaitól?
Milyen gyakran hajlandók munkatársai meghallgatni a munkával kapcsolatos problémáit?
Milyen gyakran beszélik meg a munkatársai Önnel, hogy mennyire végzi jól a munkáját?
20. A következő kérdések esetében a válaszlehetőségek a következők: 1 = nagyon nagy mértékben, 2 = nagymértékben, 3 = valamelyest, 4 = kismértékben, 5 = nagyon kis mértékben
1
2
3
4
5
Gyors tempóban kell-e dolgoznia?
Érzelmileg megterhelő-e Önnek a munkája?
Munkája kíván-e Öntől kezdeményezőkészséget?
Értelmes munkát végez-e?
Jó előre értesítik-e Önt a munkahelyén a fontosabb döntésekről, változásokról vagy jövőbeni tervekről?
Világosak a célkitűzések az Ön munkájában?
Meg kell-e felelnie egymással ellentétes elvárásoknak a munkájában?
Elismeri-e és értékeli-e a vezetőség az Ön munkáját?
Fontosnak érzi-e a munkát, amit végez?
Ajánlaná-e egy jó barátjának, hogy az Ön munkahelyén vállaljon állást?
Tudja-e pontosan, hogy mely területek tartoznak az Ön felelősségi körébe?
Elismeri-e, tiszteli-e Önt a vezetőség a munkahelyén?
Érzelmileg bevonódik-e Ön a munkájába?
Tudja-e hasznosítani képességeit vagy szakértelmét a munkája során?
Örömmel mesél-e másoknak a munkahelyéről?
Megkap-e minden szükséges információt ahhoz, hogy jól tudja végezni munkáját?
Szokott-e olyan dolgokat csinálni a munkája során, amit egyesek elfogadnak, mások viszont nem?
Igazságosan bánnak-e Önnel a munkahelyén?
Tudja-e, hogy pontosan mit várnak el Öntől a munkájában?
Kell-e tennie időnként olyan dolgokat, amelyeket igazából másként kellene csinálni?
Van-e lehetősége a munkája révén új dolgokat tanulni?
Érdekli, motiválja-e Önt a munkája?
Kell-e időnként olyan dolgokat csinálnia, amik fölöslegesnek tűnnek?
Egész nap nagyon tempósan kell-e dolgoznia?
Nyújt-e lehetőséget a munkája arra, hogy fejlessze készségeit, tudását?
Úgy érzi-e, hogy a munkahelye nagyon fontos az Ön számára?
21. Általánosságban a munkájával kapcsolatban mennyire elégedett Ön? Válaszlehetőségek: 1 = nagyon elégedett, 2 = elégedett, 3 = elégedetlen, 4 = nagyon elégedetlen
1
2
3
4
— a munkájában rejlő kilátásokkal ?
— a fizikai munkakörülményekkel?
— ahogy a képességeit hasznosítják?
— a munkájával egészében véve, mindent beleszámítva?
22. A következő kérdések nem az Ön munkájára,hanem a munkahely egészére vonatkoznak. Válaszlehetőségek: 1 = nagyon nagy mértékben, 2 = nagymértékben, 3 = valamelyest, 4 = kismértékben, 5 = nagyon kis mértékben
1
2
3
4
5
A vezetőség bízik-e abban, hogy az alkalmazottak jól végzik a munkájukat?
Megbízhat-e az információkban, amelyek a vezetőségtől származnak?
A konfliktusokat igazságosan oldják-e meg?
Visszatart-e a vezetőség fontos információkat az alkalmazottaktól?
Részesülnek-e elismerésben az alkalmazottak, ha jó munkát végeztek?
Visszatartanak-e információkat az alkalmazottak egymás elől?
Visszatartanak-e az alkalmazottak információkat a vezetőség elől?
Általában megbíznak-e egymásban az alkalmazottak?
Komolyan veszi-e a vezetőség az alkalmazottak összes javaslatát?
Kifejezhetik-e az alkalmazottak véleményüket, érzéseiket?
Igazságosan van-e a munka elosztva?