Kiégésvizsgálat 2017

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Pszichológia szakos szakdolgozatom elkészítéséhez kérem a segítségét, amelynek témája a felsőoktatásban, illetve a tudományos kutatásban dolgozók érzelmi viszonya munkatevékenységükhöz, illetve annak összefüggése különböző élethelyzetbeli, munkahelyi és személyiségbeli tényezőkkel.
Kérem, hogy csak abban az esetben töltse ki a kérdőívet, ha Ön valamely hazai felsőoktatási intézményben (főiskola, egyetem) FŐÁLLÁSÚ OKTATÓ (bármilyen beosztásban) vagy az MTA valamelyik kutatóintézetében TELJES ÁLLÁSBAN DOLGOZÓ KUTATÓ (bármilyen beosztásban).
A kutatásban való részvétel teljesen önkéntes. A vizsgálatot bármikor indoklás nélkül megszakíthatja, vagy a kérdések megválaszolását megtagadhatja. Minden választ bizalmasan kezelek, a résztvevők azonossága az elemzésekből nem lesz megállapítható.
Kérem, ha TAVALY MÁR KITÖLTÖTTE ezt a kérdőívet, most NE ISMÉTELJE MEG A KITÖLTÉST!
A kitöltés kb. 30-45 percet vesz igénybe. Ha kérdése, észrevétele van, kérem, írjon a következő címre: csillader@gmail.com
Köszönöm a segítségét!
Dér Csilla Ilona
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  16. Kérem, ítélje meg, mennyire jellemzőek Önre az alábbi állítások! 0 = Soha, 1 = Évente néhányszor vagy kevesebbszer. 2 = Havonta egyszer vagy kevesebbszer. 3 = Havonta néhányszor. 4 = Hetente egyszer. 5 = Hetente néhányszor. 6 = Minden nap.

  A munkám által érzelmileg kiszipolyozottnak érzem magam
  A munkanap végére elhasznált vagyok.
  Már akkor is fáradt vagyok, amikor reggel felkelek, és szembe kell néznem a rám váró mai munkával.
  Könnyen meg tudom érteni, hogyan éreznek a hallgatók különböző dolgokkal kapcsolatban.
  Úgy érzem, hogy munkám közben már úgy kezelem a hallgatókat, mintha személytelen tárgyak lennének.
  Egész nap emberekkel foglalkozni igazán kimerítő és feszültségkeltő számomra.
  Nagyon hatékonyan tudok foglalkozni a munkám során hozzám forduló hallgatók problémáival.
  A munkám révén kiégettnek és elhasználtnak érzem magam.
  Úgy érzem, a munkámon keresztül pozitívan tudom befolyásolni más emberek életét.
  Mintha megkérgesedtem volna az emberekkel szemben, mióta ezen a területen dolgozom.
  Attól tartok, hogy ez a munka érzelmileg teljesen megkeményít.
  Tele vagyok energiával.
  Naponta frusztrálódom a munkám során.
  Úgy érzem, hogy túlságosan is keményen dolgozom.
  Valójában nem törődöm azzal, hogy mi történik azokkal a hallgatókkal, akikkel foglalkoznom kell.
  Túl sok feszültséggel jár számomra, hogy közvetlenül emberekkel kell dolgoznom.
  Megnyugtató légkört tudok teremteni a munkám közben a hozzám forduló hallgatókkal.
  Valósággal felüdültnek érzem magam a hallgatókkal való munkám után.
  Sok értékes dologra voltam képes az eddigiekben a munkám során.
  Úgy érzem, mintha az utolsó erőtartalékaimat élném fel.
  A munkámban képes vagyok nyugodtan és higgadtan foglalkozni mások érzelmi problémáival.
  Munkám végzése közben úgy érzem, hogy a hallgatók a saját problémáik miat is engem hibáztatnak.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  19. A következő kérdések munkahelye pszichoszociális jellemzőire és az Ön elégedettségére vonatkoznak (1 = mindig, 2 = gyakran, 3 = időnként, 4 = ritkán, 5 = szinte soha/soha). Kérjük, minden kérdésre válaszoljon!

  Jellemző-e az Ön munkájára, hogy egyenlőtlenül van elosztva, ezért az elvégzendő feladatok felhalmozódnak?
  Kerül-e Ön munkája folytán olyan helyzetekbe, melyek érzelmileg zavaróak, felkavaróak?
  Jelentős mértékben képes-e Ön befolyásolni a munkáját?
  Nagyon gyorsan kell Önnek dolgoznia?
  Jó-e a légkör Ön és a munkatársai között?
  Munkája részeként kell-e foglalkoznia más emberek személyes problémáival?
  Van-e Önnek beleszólása abba, hogy kivel dolgozik együtt?
  Van-e Önnek befolyása arra, hogy milyen munkát végez?
  Elő szokott-e fordulni, hogy elmaradásai vannak a munkájával?
  Jó-e az együttműködés a munkavégzés során a munkatársak között?
  Milyen gyakran fordul elő, hogy nincs ideje minden feladatának elvégzésére?
  Jut-e elég ideje feladatainak elvégzésére?
  A munkahelyi közösség részének érzi-e magát?
  Tudja-e befolyásolni, hogy mennyi munkát kell elvégeznie?
  Milyen gyakran gondolkodik azon, hogy másik munkahelyet kellene keresnie?
  Milyen gyakran kap segítséget és támogatást munkatársaitól?
  Milyen gyakran hajlandók munkatársai meghallgatni a munkával kapcsolatos problémáit?
  Milyen gyakran beszélik meg a munkatársai Önnel, hogy mennyire végzi jól a munkáját?
  Please enter one response per row

  20. A következő kérdések esetében a válaszlehetőségek a következők: 1 = nagyon nagy mértékben, 2 = nagymértékben, 3 = valamelyest, 4 = kismértékben, 5 = nagyon kis mértékben

  Gyors tempóban kell-e dolgoznia?
  Érzelmileg megterhelő-e Önnek a munkája?
  Munkája kíván-e Öntől kezdeményezőkészséget?
  Értelmes munkát végez-e?
  Jó előre értesítik-e Önt a munkahelyén a fontosabb döntésekről, változásokról vagy jövőbeni tervekről?
  Világosak a célkitűzések az Ön munkájában?
  Meg kell-e felelnie egymással ellentétes elvárásoknak a munkájában?
  Elismeri-e és értékeli-e a vezetőség az Ön munkáját?
  Fontosnak érzi-e a munkát, amit végez?
  Ajánlaná-e egy jó barátjának, hogy az Ön munkahelyén vállaljon állást?
  Tudja-e pontosan, hogy mely területek tartoznak az Ön felelősségi körébe?
  Elismeri-e, tiszteli-e Önt a vezetőség a munkahelyén?
  Érzelmileg bevonódik-e Ön a munkájába?
  Tudja-e hasznosítani képességeit vagy szakértelmét a munkája során?
  Örömmel mesél-e másoknak a munkahelyéről?
  Megkap-e minden szükséges információt ahhoz, hogy jól tudja végezni munkáját?
  Szokott-e olyan dolgokat csinálni a munkája során, amit egyesek elfogadnak, mások viszont nem?
  Igazságosan bánnak-e Önnel a munkahelyén?
  Tudja-e, hogy pontosan mit várnak el Öntől a munkájában?
  Kell-e tennie időnként olyan dolgokat, amelyeket igazából másként kellene csinálni?
  Van-e lehetősége a munkája révén új dolgokat tanulni?
  Érdekli, motiválja-e Önt a munkája?
  Kell-e időnként olyan dolgokat csinálnia, amik fölöslegesnek tűnnek?
  Egész nap nagyon tempósan kell-e dolgoznia?
  Nyújt-e lehetőséget a munkája arra, hogy fejlessze készségeit, tudását?
  Úgy érzi-e, hogy a munkahelye nagyon fontos az Ön számára?
  Please enter one response per row

  21. Általánosságban a munkájával kapcsolatban mennyire elégedett Ön? Válaszlehetőségek: 1 = nagyon elégedett, 2 = elégedett, 3 = elégedetlen, 4 = nagyon elégedetlen

  — a munkájában rejlő kilátásokkal ?
  — a fizikai munkakörülményekkel?
  — ahogy a képességeit hasznosítják?
  — a munkájával egészében véve, mindent beleszámítva?
  Please enter one response per row

  22. A következő kérdések nem az Ön munkájára,hanem a munkahely egészére vonatkoznak. Válaszlehetőségek: 1 = nagyon nagy mértékben, 2 = nagymértékben, 3 = valamelyest, 4 = kismértékben, 5 = nagyon kis mértékben

  A vezetőség bízik-e abban, hogy az alkalmazottak jól végzik a munkájukat?
  Megbízhat-e az információkban, amelyek a vezetőségtől származnak?
  A konfliktusokat igazságosan oldják-e meg?
  Visszatart-e a vezetőség fontos információkat az alkalmazottaktól?
  Részesülnek-e elismerésben az alkalmazottak, ha jó munkát végeztek?
  Visszatartanak-e információkat az alkalmazottak egymás elől?
  Visszatartanak-e az alkalmazottak információkat a vezetőség elől?
  Általában megbíznak-e egymásban az alkalmazottak?
  Komolyan veszi-e a vezetőség az alkalmazottak összes javaslatát?
  Kifejezhetik-e az alkalmazottak véleményüket, érzéseiket?
  Igazságosan van-e a munka elosztva?
  Please enter one response per row

  23. A következő kérdések a közvetlen felettesével való kapcsolatára vonatkoznak. Válaszlehetőségek: 1 = mindig, 2 = gyakran, 3 = néha, 4 = ritkán, 5 = szinte soha/soha

  Milyen gyakran hajlandó közvetlen felettese meghallgatni munkával kapcsolatos problémáit?
  Milyen gyakran kap segítséget és támogatást közvetlen felettesétől?
  Milyen gyakran beszél Önnel közvetlen felettese arról, hogy mennyire végzi jól a munkáját?
  Please enter one response per row

  24. Ön szerint közvetlen felettese mennyire: (Válaszlehetőségek: 1 = nagyon nagy mértékben, 2 = nagymértékben, 3 = valamelyest, 4 = kismértékben, 5 = nagy kis mértékben)

  — biztosít az egyes munkatársak számára megfelelő fejlődési lehetőségeket?
  — tulajdonít nagy fontosságot a munkahelyi elégedettségnek?
  — tervezi meg jól a munkát?
  oldja meg jól a konfliktusokat?
  Please enter one response per row

  25. A következő kérdés a munka és a magánélet kapcsolatára vonatkoznak. Válaszlehetőségek: 1 = igen, gyakran, 2 = igen, időnként, 3 = ritkán, 4 = nem, soha

  Gyakran érez-e konfliktust a munkája és a magánélete között, egyszerre akarva mindkét helyen lenni?
  Please enter one response per row

  26. A következő kérdések is a munka és magánélet kapcsolatára vonatkoznak. Válaszlehetőségek: 1 = állandóan, 2 = az idő nagy részében, 3 = az idő egy részében, 4 = az idő kis részében, 5 = egyáltalán nem

  Milyen gyakran aludt rosszul, nyugtalanul?
  Milyen gyakran érezte magát kimerültnek?
  Milyen gyakran volt nehézsége az elalvással?
  Milyen gyakran érezte magát fizikailag kimerültnek?
  Milyen gyakran érezte magát érzelmileg kimerültnek?
  Milyen gyakran fordult elő, hogy túl korán felébredt, és nem tudott visszaaludni?
  Milyen gyakran érezte magát fáradtnak?
  Milyen gyakran fordult elő, hogy többször is felébredt és nehezen aludt vissza?
  Milyen gyakran fordult elő, hogy nem tudott lazítani?
  Milyen gyakran volt ingerlékeny?
  Milyen gyakran érezte magát feszültnek, idegesnek?
  Milyen gyakran érezte magát stresszesnek?
  Please enter one response per row

  27. A következő kérdés esetében a válaszlehetőségek: 1 = kitűnő, 2 = nagyon jó, 3 = jó, 4 = tűrhető, 5 = rossz

  Összességében hogyan jellemezné Ön az egészségi állapotát?
  Please enter one response per row
  This is a required question
  beszédes
  hajlamos másokban a hibát keresni
  alapos és precíz
  rossz kedélyállapotú, lehangolt
  kreatív, találékony
  zárkózott
  önzetlenül viselkedik másokkal és segítőkész
  hajlamos a lazaságra, nemtörődömségre
  nyugodt és a stresszt jól kezeli
  sok különböző dolog iránt érdeklődik
  tele van energiával
  hajlamos nézeteltérésekbe keveredni
  lelkiismeretes munkát végez
  időnként feszült
  szellemes, mély gondolkodású
  sok dologért lelkesedik
  megbocsátó
  hajlamos a szétszórtságra
  sokat aggodalmaskodik
  képzeletgazdag, fantáziadús
  hajlamos csendesen viselkedni
  általában bizakodó
  hajlamos a lustaságra
  érzelmileg stabil, nem borul ki könnyen
  leleményes
  magabiztos, tudja, mit akar
  hűvös és távolságtartó
  kitartó, feladatait végigviszi
  hangulatember, hajlamos az érzelmi hullámzásokra
  kedveli a művészetet
  néha szégyenlős és gátlásos
  szinte mindenkivel tapintatos és kedves
  hatékonyan intézi a dolgait, ügyeit
  nehéz helyzetben is higgadt, jó az önuralma
  szereti a megszokott dolgokat
  társaságkedvelő
  néha goromba és kíméletlen másokkal
  céltudatos és a terveit véghez viszi
  könnyen felidegesíti magát
  szeret elmélkedni és álmodozni
  kevéssé érdeklődik a művészetek iránt
  szereti a közös, csoportos feladatokat
  könnyen jön zavarba
  kifinomult ízlésű a művészetek, a zene és az irodalom terén
  Please enter one response per row