Khảo sát phụ huynh tiêu đề I 2020-2021 (TES)
Đầu vào của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Vui lòng dành vài phút để cho chúng tôi biết ý kiến của bạn. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi lập kế hoạch cho các hoạt động tham gia của phụ huynh và gia đình và xác định các cách để hỗ trợ tốt hơn cho bạn và con bạn.
1. Trên thang điểm 1-10 (1-rất không hài lòng, 10-rất hài lòng), xin vui lòng đánh giá kinh nghiệm học tập của con bạn trong năm nay.
rất không hài lòng
rất hài lòng
Clear selection
2. Vui lòng chia sẻ chi tiết về lý do bạn chọn xếp hạng đó.
3. Từ những nguồn nào bạn nhận được hầu hết các thông tin của bạn về trường học?
4. Cách tốt nhất để chia sẻ thông tin về sự tiến bộ của con quý vị là gì?
5. Trong vai trò là cha mẹ, bạn cần hỗ trợ gì để đảm bảo trải nghiệm học tập thành công cho con bạn?
6. Để hỗ trợ chúng tôi trong việc lập kế hoạch cho sự tham gia của phụ huynh và gia đình trong năm nay, phương pháp phân phối thông tin ưa thích của bạn là gì?
7. Vui lòng chọn (các) khu vực mà bạn muốn nhận thông tin / đào tạo để hỗ trợ việc học của con bạn.
8. Vui lòng mô tả cách bạn muốn xem các quỹ tham gia của phụ huynh và gia đình Tiêu đề I được sử dụng tại trường của con bạn.
9. Ý kiến bổ sung:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Campbell County Public Schools. Report Abuse