แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองนโยบายและแผน ขอความอนุเคราะห์ท่านในการพิจารณาประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบข้อมูลให้ครบถ้วน

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service