Prijava za učešće u kampanji Pravo da znam

Srbija u pokretu se već dugo bavi temom korupcije u zdravstvu i odgovornosti lekara. Kroz našu najnoviju kampanju "Pravo da znam" želimo da sprovedemo sledeće:

>>> Da lista lekara koji imaju licencu za rad bude objavljena na sajtu Lekarske komore Srbije
>>> Da sudovi redovno obaveštavaju Lekarsku komoru Srbije o presudama koje su osnov za oduzimanje licence lekarima
>>> Da građani imaju SVE neophodne informacije o svom izabranom lekaru - da li poseduje validnu licencu za rad, da li je nekada osuđivan za krivično delo primanja mita i da li ispunjava SVE uslove za rad u državnoj ili privatnoj lekarskoj praksi

Ukoliko ste iz Beograda, Niša, Kragujevca ili Vranja i želite da se priključite kampanji - popunite ovaj upitnik. Ukoliko se aktivno uključite u kreiranje i sprovođenje kampanje, dobićete neophodan trening, mentorsku podršku i specifična znanja neiphodna za sprovođenje kampanje javnog zagovaranja.

Vidimo se!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question