Nuoc khoang Vinh Hao Quan 7
Địa chỉ: 183C/3C Tôn Thất Thuyết, P.4, Q.4, Ho Chi Minh
Điện thoại: (028) 7300.0173
Drive folder: https://goo.gl/2kKgXF
Website: nuớc suối vĩnh hảo - nuoc khoang vinh hao
Google site: https://sites.google.com/site/nuockhoangvinhhaovn2018/
Twitter: https://twitter.com/nckhoangvinhhao
Ban co can mua nuoc khoang uong moi ngay khong
Nuoc khoang Vinh hao uy tin -
Dai Li nuoc khoang Vinh Hao
Cam on ban da tin dung nuoc Khoang Vinh Hao

Vĩnh Hảo là thương hiệu nước khoáng trước nhất tại Việt Nam, được khai thác từ nguồn tại phường Vĩnh Hảo, thị xã Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Sản phẩm chính của Vĩnh Hảo là nước khoáng với ga (trước đây gọi là nước suối Vĩnh Hảo) và nước khoáng không ga, phù hợp dùng hằng ngày (nhờ có hàm lượng khoáng thấp). bên cạnh đó còn mang các mẫu nước uống giải khát (nước ngọt) được phân phối trên nền nước khoáng này, đặc biệt là nước Khoáng Chanh (nhãn Lemona) rất được người tiêu dùng ham mê.
Truyền thuyết
mang truyền thuyết cho rằng, hôn lễ của vua Chế Mân (nước Chiêm Thành) và công chúa Huyền Trân (nước Đại Việt) được diễn ra vào tháng 6 năm Bính Ngọ (niên hiệu Hưng Long thứ 14, năm 1306) tại đế đô Đồ Bàn (Phật thệ Vijaya).
Sau hôn lễ, đôi người tình vương giả đã đưa nhau đi hưởng trăng mật tại vùng Panduranga (từ Phan Rang đến Phan Rí hiện nay) vì vùng này có nguồn nước linh nghiệm được người Chiêm thành gọi là Eamu. Tại đây, công chúa Huyền Trân (khi ngừng thi côngĐây đã là hoàng hậu Paramecvari của Chiêm Thành) đã đặt tên cho nguồn nước linh nghiệm này là Vĩnh Hảo (ngôn ngữ Hán-Việt, với tức thị "đời đời rẻ đẹp").
Truyền thuyết này có vẻ trùng khớp sở hữu thực tại vì tại khu vực Phan Rang, Phan Rí hiện tại, giữa những địa danh có âm tiết của tiếng Chăm như: Càng Rang, Nha Mé, Châu Cát... Lại tồn tại một địa danh hoàn toàn có âm tiết Hán Việt là Vĩnh Hảo.
Lịch sử khai thác – thương nghiệp
Ngày 28 tháng 1, 1928, toàn quyền Đông Dương đã ký nghị định cho phép xây dựng thương hiệu SOCIÉTÉ CIVILE D’ ETUDES DES EAUX MINÉRALES DE VINH HAO để tiến hành dò hỏi và nghiên cứu việc khai thác và thương mại hóa nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo. tới tháng 10 năm 1930, nước khoáng Vĩnh Hảo lần đầu tiên được đưa vào thị trường và được người Pháp gọi là "Vichy Đông Dương".
Bằng nghị định số: 676-SE/H/7 ngày 28 tháng 3, 1944, toàn quyền Đông dương đã cho phép đổi tên tổ chức dân sự nghiên cứu nước khoáng Vĩnh Hảo đề cập trên thành SOCIÉTÉ ANONYME D’ EXPLOITATION DES EAUX MINÉRALES DE VINH HAO; song song cho phép tổ chức này được thuê vùng đất rộng 5,4 ha xung quanh vùng mỏ nước khoáng cũng như được phép khai thác và đơn vị thương mại hóa nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo cho tới ngày 28 tháng một, 1974.
Sau hiệp định Genève, mang sắc lệnh số 64/KT ngày 28/02/1958, chính quyền Ngô Đình Diệm đã buộc SOCIÉTÉ ANONYME D’ EXPLOITATION DES EAUX MINÉRALES DE VINH HAO phải nhận khoản tiền bồi thường là 10 triệu franc và chuyển nhượng mọi đặc quyền khai thác tại vùng mỏ nước khoáng Vĩnh Hảo mà tổ chức này đã được lợi trước ngừng thi côngĐây và thành lập (theo sắc lệnh số 64/KT ngày 28/02/1958) là tổ chức Vĩnh Hảo (hoạt động dưới hình thức cổ phần mang 51% cổ phần thuộc Bộ Kinh tế - Kế hoạch của chính quyền Ngô Đình Diệm và 49% thuộc các cổ đông tư nhân).
thực hành "chính sách kinh tế hậu chiến", chính quyền Việt Nam cùng hòa đã thực hiện giải tư 100% hàng loạt công ty cổ phần quốc doanh. Tại doanh nghiệp Vĩnh Hảo, số vốn 21.000.000 đồng của Bộ kinh tế - kế hoạch được phát hành ra ngoài thành 7.000 cổ phần và được bán hết trong buổi sáng ngày trước hết 25 tháng 4, 1973).
Sau lúc cá nhân hóa hoàn thành Vĩnh Hảo đổi tên thành đơn vị cổ phần nặc danh Vĩnh Hảo và đề trình kế hoạch phát triển lên Bộ kinh tế - kế hoạch Việt Nam cùng hòa bao gồm các nội dung: •Mở rộng diện tích thuê đất trong khoảng 5,4 ha lên 250 ha để nâng cao công suất khai thác nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo. •Thành lập dưỡng tuyến đường tại Vĩnh Hảo để khai thác hoạt động buôn bán du hý và coi sóc sức khỏe. •Kéo dài thời hạn thuê đất đến năm 2027 (tổng cùng 99 năm) do hiệp đồng thuê đất hiện có sẽ kết thúc ngày 28 tháng 2, 1974.
Sau năm 1975, Bộ Lương thực thực phẩm Việt Nam đã tiếp quản vẹn nguyên tổ chức cổ phần nặc danh Vĩnh Hảo (kể cả văn phòng tại 109 Nguyễn Biểu - quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) và đổi tên thành Xí nghiệp nước suối Vĩnh Hảo.
Năm 1995, UBND thức giấc Bình Thuận đã cho phép cổ phần hóa Xí nghiệp nước suối Vĩnh Hảo đề hình thành công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo và hoạt động liên tục cho tới ngày hôm nay.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.