NVC - nenásilná komunikácia pre partnerov alebo ako vyjadriť svoj názor s porozumením😍

Milí priatelia,

srdečne vás pozývam na online workshop s názvom Nenásilná komunikácia vo vzťahoch. Kurz je určený všetkým, ktorým záleží na zmysluplných vzťahoch. Počas týchto dní sme vystavení viac ako inokedy situáciám, ktoré umocňujú záťaž. Častokrát siahame na dno svojich možností a nevieme ako ďalej... Volíme slová, ktoré sú zraňujúce pre nášho partnera. Reagujeme prehnane a sme vyčerpaní...Čakáme kedy to prejde. Zlá správa je, že "samo" to neprejde😕, DOBRÁ správa je😃😃😃👉, že môžeme v každom čase zaujať proaktívny postoj a ovplyvniť situáciu zmenou v reakciách, voliť iné slová, zaujať iný postoj k sebe, k partnerovi tak, aby som sa o seba postaral/a čo najlepšie. Keď pochopím čo potrebujem ja, dokážem porozumieť partnerovi.

Počas online stretnutí sa dozviete ako je možné efektívne a zmysluplne hľadať riešenia, ktoré vám pomôžu zvládať náročné situácie a zároveň posilnia vašu odolnosť v záťaži. Osvojíte si nový efektívnejší spôsob správania zmenou zaužívaných (neefektívnych) vzorcov za nové, efektívne a zmysluplné vzorce, ktoré povedú k žiadúcemu správaniu.✔

Poplatok za workshop prosím uhraďte na číslo účtu najneskôr do 23.6.:

SK31 1100 0000 0029 4206 8534, do poznámky uveďte prosím Vaše meno a priezvisko + názov kurzu - NVC pary
Cena kurzu:
pre obidvoch partnerov je 147,- eur/víkend
+ strava a ubytovanie 50,- eur/osoba/víkend
*pokiaľ ste už u mňa absolvovali kurz ponúkam zľavu namiesto 147,- zaplatíte 97,- eur/pár


kontakt: www.rozvojosobnosti.org, tel.: +421 910 842 900
Termín: 25.6. - 27.6. 2021 (príchod v piatok od 17tej, program od 19:00-20:30)
Podrobný program vám bude zaslaný.

Miesto: verbisti, Kalvária


S úctou Eva Račková, PhD. - lektorka


Meno a priezvisko: *
Adresa: *
Telefónny kontakt *
Mail *
V minulosti som absolvoval/a kurz *
Required
Prečítal/a som si a súhlasím s Všeobecnými obchodnými podmienkami *
Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl.6 ods. 1písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Rozvoj osobnosti s.r.o., so sídlom Ulička 192/21, 949 11 Nitra, zastúpenej Mgr. Evou Račkovou, PhD., ktorá na základe tohto súhlasu môže spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, mailová adresa, adresa bydliska, telefón, pre účely realizácie a administrácie workshopu Ne/komunikácia v manželstve a pre ďalšiu komunikáciu o workshope. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom emailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov na: eva.racek@gmail.com alebo na adrese prevádzkovateľa. *
Eva Račková, PhD., ACC - som mediátorka, trénerka a koučka. Mám skúsenosti s projektmi v oblasti neziskového sektoru, dobrovoľníctva, školstva a zdravotníctva. Intenzívne spolupracujem na zavádzaní koučovacieho prístupu na univerzity a vysoké školy. Zameriavam sa na alternatívne spôsoby riešenia konfliktov s aktívnym využívaním facilitačných, mediačných a koučovacích zručností. Do školského prostredia zavádzam školskú mediáciu, využívam koncept nenásilnej komunikácie M. Rosenberga, ktorému sa venujem niekoľko rokov. Vyštudovala som sociálnu prácu, vo svojom odbore som sa zameriavala na dysfunkčné rodiny. Svoje vzdelanie a kompetencie som si rozšírila o life a biznis koučing, manažment cirkevných a neziskových organizácii, krízovú intervenciu, občiansku advokáciu, riešenie konfliktov a iné... Mám medzinárodné certifikácie ako Lifecoach – ICF. Používam moderné nástroje pre osobnostný rozvoj Luminalearning – Lumina Emotion in Individual and Team Coaching. Som zapísaná v registri mediátorov na MS SR.V súčasnosti sa intenzívne zameriavam na rozvoj emočnej inteligencie v pomáhajúcich profesiách.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy