Letní příměstský Aikido tábor 15.-19. 8. 2022
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno *
Příjmení *
Zákonný zástupce *
Telefon *
Chcete nám něco vzkázat?
Potvrzení
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů Podle čl. 6 odst. 1 písm. A) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů). Poskytnutím osobních údajů v rozsahu vyplnění registrace na dětský Aikido seminář jako dotyčná osoba dobrovolně uděluje Aikido dojo Suchdol nad Odrou jako provozovateli souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů. Organizátor je oprávněný zpracovávat osobní údaje dotyčné osoby za účelem organizování semináře. Dotyčná osoba má právo požádat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se jí týkají, právo na jejich opravu nebo vymazání anebo omezení zpracování, právo namítat proti zpracovávání, jako i právo na přenositelnost údajů. Dotyčná osoba je oprávněna kdykoli svůj souhlas odvolat bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlase uděleném před jeho odvoláním. V odůvodněném případě má dotyčná osoba právo podat stížnost dozorujícímu orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen, může osoba uplatnit následujícím způsobem: a) emailovou zprávou zaslanou na adresu r.madura@seznam.cz, b) telefonicky +420 604 273 119. Osobní údaje, které byly dobrovolně poskytnuty, budou uchovávány po dobu platnosti souhlasu a nebudou používány na žádný jiný účel než ten, na který byly získány. Osobní údaje se neprofilují a neposkytují třetím stranám a nedochází k přenosu do třetí země. *
Required
2. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů na registrovanou e-mailovou adresu. *
3. Souhlasím s vyhotovením mého obrazového a zvukového záznamu (mého dítěte), při aktivitách Aikido dojo Suchdol nad Odrou a se zveřejněním záznamů na: webové stránce www.aikido-suchdol.cz, Facebookové skupině https://www.facebook.com/aikidosuchdol, na plakátech Aikido dojo Suchdol nad Odrou, na nástěnkách v prostorách klubu za účelem informací a prezentace činnosti Aikido dojo Suchdol nad Odrou. Jako osoba mám právo požádat od provozovatele Aikido dojo Suchdol nad Odrou o přístup k záznamům, které se mne týkají, právo na jejich opravu, či vymazání, nebo omezení zpracování, právo namítat proti zpracování jako i právo na přenositelnost údajů. Dotyčná osoba je oprávněna kdykoli svůj souhlas odvolat bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlase uděleném před jeho odvoláním. V odůvodněném případě má dotyčná osoba právo podat stížnost dozorujícímu orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen, může osoba uplatnit následujícím způsobem: a) emailovou zprávou zaslanou na adresu r.madura@seznam.cz, b) telefonicky +420 604 273 119. *
Děkujeme za registraci
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy