Anmälan till Innovationsguidens utvecklingsprogram. TEMA: förlossningsvård och kvinnors hälsa (start 10/4 2019)
SKL:s innovationsguide är ett metodstöd som hjälper kommuner, landsting och regioner att på egen hand arbeta med användardriven innovation och tjänsteutveckling i den egna verksamheten.

Stödet hjälper er att praktiskt ta er an en utmaning, undersöka och förstå problemen och användarens behov och sedan samskapa och testa lösningar som skapar värde och nytta för dem vi finns till för.

TEMA: förlossningsvård och kvinnors hälsa
Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten. Den svenska mödrahälso- och förlossningsvården håller hög kvalitet, men det finns utvecklingsområden.

Denna tematiska start av Innovationsguidens utvecklingsprogram vänder sig till er som arbetar med vården före, under och efter graviditet, inklusive neonatalvården. Unders programmets gång får ni tips och vägledning i konkreta metoder för att involvera patienter, anhöriga och närstående för att utveckla en mer jämlik vård för alla, oavsett kön, bakgrund och socioekonomisk situation.

Praktisk information
Datum för utbildningsdagarna är: 10 april, 5 september och 10 december.

Kostnaden för ett projektteam är 50 000 kr (exkl. moms). Frukost, lunch och fika ingår under utbildningsdagarna.
Resor och logi organiseras och betalas av deltagarna.

De tre utbildningsdagarna pågår mellan klockan 10.00 och 16.00 och hålls centralt i Stockholm. På utbildningsdagarna är det tänkt att hela utvecklingsteamet samt stöttande ledningsfunktioner deltar. Max antal deltagare per projekt under utbildningsdagarna är 8 personer.

Villkor & Fakturering
En bekräftelse av er skickas till angiven mejladress inom 5 arbetsdagar. Fakturering sker efter avslutat program. Om avbokning sker senast 27 februari faktureras ingen avgift. Vid avbokning senare än 27 februari faktureras halva beloppet. Avbokning ska ske skriftligen.

Om Innovationsguidens utvecklingsprogram
Vill ni få utbildning, stöd och guidning genom ert utvecklingsarbete - från ax till limpa?

Innovationsguidens program sträcker sig över en period på cirka nio månader. Det gör att ni verkligen får igång ert utvecklingsarbete och bygger upp kunskap och motivation i arbetsgruppen över tid. Ert utvecklingsteam väljer ut och arbetar med en egen identifierad utmaning. Teamet får – genom utbildningsträffar, coachning och en digital verktygslåda – stöd och inspiration under hela processen för att på bästa sätt ta sig från ”ax till limpa”.

En pdf som beskriver programmet kan du ladda ner här: http://innovationsguiden.se/wp-content/uploads/2017/11/inbjudan_innovationsguiden_utvecklingsprogram.pdf

Så här säger tidigare deltagare om att vara med i Innovationsguidens program :

Detta förväntas ni ha med er
> En utmaning inom temat förlossningsvård och kvinnors hälsa, som utgår från behoven hos era patienter och/eller anhöriga och närstående. Utmaningen får gärna utgå ifrån ett problem som ni sedan tidigare identifierat men inte hittat en lösning på.

> En driven projektledare och ett utvecklingsteam på ca 3-6 personer (gärna personer med lite olika kompetenser).

> Avsatt tid för teamet att arbeta med utvecklingsprojektet på hemmaplan, minst 250 timmar (ca 1-2 h/person och vecka). Tiden kommer användas till bl a intervjuer, observationer, analys, ta fram prototyper och testa lösningar.

> En person med ledningsfunktion som stödjer teamet och har tillräckligt mandat för att fatta nödvändiga beslut för projektet.

Tips inför utvecklingsprogrammet
Inför anmälan, kolla gärna på vår video med tips som är bra att tänka på redan i planeringsstadiet av ert projekt.
Anmälan
Antalet deltagare är begränsat, så för att se till att du får en plats i nästa start av Innovationsguiden fyll i era uppgifter nedan. Då vi har haft stor efterfrågan kring att vara med i Innovationsguidens utvecklingsprogram är det först till kvarn som gäller.

Sista anmälningsdag är 14 januari 2019.

Organisation (kommun/landsting/region) *
Ange även namn på enhet/avdelning som projektet genomförs inom.
Your answer
Namn kontaktperson: *
Du som gör anmälan. När ni blivit antagna ser kontaktpersonen till att vi får kontakt med er utsedda projektledare och ledningsfunktioner.
Your answer
Telefonnummer kontaktperson: *
Your answer
E-post kontaktperson: *
Your answer
Er utmaning
Ni behöver inte ha er utmaning helt klar nu när ni anmäler er. Men det är bra om ni beskriver hur ni tänker. Hur ser er utmaning ut? Vad är det ni vill utveckla/hitta nya lösningar till under ert utvecklingsarbete med Innovationsguiden?
En utmaning kan t.ex. vara:
- "Hur kan vi involvera pappan/partnern mer för ett mer jämställt föräldraskap?"
- "Hur säkerställer vi att vi når ut till alla, oavsett kön, bakgrund och social position?",
- "Hur kan vi förbättra vården av kvinnor med förlossningsskador"
- ”Hur kan vi bidra till att föräldrar känner sig trygga före, under och efter förlossning”
Beskriv den utmaning som ni vill arbeta med
Your answer
Er/era användare
Vilka ser ni som era användare? Vilka är det som använder/är beroende av er tjänst/verksamhet?
Your answer
Hur kommer era användare vinna på att ni tar er an den här utmaningen?
Your answer
Ert team och organisation
Har ni ett tilltänkt utvecklingsteam och en projektledare?
Behöver inte vara helt klart när ni anmäler er. Dock bör det vara klart senast 13 februari, då vi vill kunna skicka ut information för att på ett bra sätt kunna förbereda deltagarna inför uppstartsdagen.
Har ni tilltänkta ledningsfunktioner som kan följa och stötta utvecklingsteamet?
Behöver inte vara helt klart när ni anmäler er. Dock bör det vara klart senast 13 februari, då vi vill kunna skicka ut information för att på ett bra sätt kunna förbereda deltagarna inför uppstartsdagen.
Är projektet och er ansökan till SKL:s innovationsguide förankrad hos er ledning?
Övrigt:
Är det något annat som ni vill meddela oss?
Your answer
Godkännande av behandling av personuppgifter
Vi följer GDPR när vi lagrar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. När du anger personuppgifter som gäller någon annan än dig själv behöver du ha dennes medgivande.
Jag godkänner att SKL lagrar angivna personuppgifter i samband med vårt deltagande i Innovationsguidens utvecklingsprogram.
Kontakta oss
Om du har några frågor eller vill veta mer kontakta emelie.risberg.hellstrom@skl.se, 08-452 70 53. Du kan också läsa mer på www.innovationsguiden.se.

Vi hoppas att vi ses i april!

Teamet på Innovationsguiden

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service