EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ 2012

Değerli Üyemiz; Odamızın vermiş olduğu hizmetlerden memnuniyet düzeyini ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir. İlginize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ANKET SORULARI

  Aşağıdaki tablolarda yer alan ifadeleri katılım düzeyinize göre işaretleyiniz. İşaretlediğiniz katılım düzeyinin, düşüncenizi en iyi yansıtan ifade olmasına lütfen dikkat ediniz. Kesinlikle Katılıyorum 5 Katılıyorum 4 Kararsızım 3 Fazla Katılmıyorum 2 Hiç Katılmıyorum 1 .
  1.Oda yönetiminie gerektiğinde ulaşılabilir.
  2.Oda yönetimi adil ve tarafsızdır
  3. İlgili merciler nezdinde etkilidir
  4. Kamuoyunda sanayiciyi temsil eder
  Please enter one response per row
  1. Oda kamuoyunda yeterince ve olumlu tanınır.
  2. Oda faaliyetleri ile sektör sorunlarının çözümüne önemli katkı ve girişimlerde bulunur.
  3. Oda sektörüm ile ilgili gelişmeleri hızlı bir şekilde duyurur
  4. Oda faaliyetlerinde herkese eşit davranır
  5. Odadan aldığım hizmetlerden memnunum
  6. Oda bizi en iyi şekilde temsil eder
  7. Oda hizmet binası fiziksel ortam olarak yeterlidir
  8. Odanın sosyal sorumluluk bilinci yüksektir
  9. Oda doğal çevre ve kaynakların korunması ve etkin kullanımı için özendirici çalışmalar yapar
  10. Oda üyelerinden gelen şikayetleri etkin ve hızlı bir şekilde değerlendirir.
  11. Odayı aradığımda ilgili birimlere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum
  12. Oda talep edilen hizmeti en kısa sürede gerçekleştirir
  13. Oda etkinliklerine sık sık katılırım.
  14. Oda hizmetlerinin firmamıza katma değer sağladığını düşünüyorum
  15. Oda’nın kullandığı iletişim yöntemlerinden memnunum
  Please enter one response per row
  1. Çalışanlar üyelerin hizmet konusundaki öneri ve şikayetlerini dikkate alır,
  2. Verilen hizmette tarafsız ve dürüsttürler
  3.Çalışanlar mesleki bilgi ve uzmanlığa sahiptirler,
  4. Oda personeli ilgili ve naziktir,
  Please enter one response per row
  1. Üye sicil işlemleri
  2. Üye aidat işlemleri
  3. Vezne
  4. Santral
  5. Vize işlemleri
  6. Evrak Kayıt
  7. Eğitim
  8. Seminer ve Toplantılar
  9. KOSGEB, Sinerji Odağı, Marka ve Patent Rehberliği
  10. Yabancı Heyetler ve İkili Görüşmeler
  11. EBSO Haber Dergisi
  12. Protokol ve Ağırlama Hizmetleri
  13. Araştırma Raporları ve Kütüphane hizmetleri
  14. Kapasite, Ekspertiz ve Bilirkişi Raporları
  15. Yatırım Teşvik Hizmetleri
  16. Dış Ticaret İşlemleri (ATR, menşe, euro1 v.b.)
  17. Oda Web Sayfası
  18. E-oda Hizmetleri (Online bilgi güncelleme, aidat sorgulama ve aidat ödeme)
  19. Meslek Komitesi Çalışmaları
  20. Ankara Temsilciliği
  21. Duyurular (Web, e-posta, e-bülten, faks, posta, vb.)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question