PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

Thực hiện Hướng dẫn số 5077/HD-ĐHQGHN ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc lấy ý kiến phản hồi về môn học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học, xin Anh/Chị cho biết ý kiến đánh giá về các môn học mà mình tham gia học trong năm học. Mọi ý kiến của Anh/Chị sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!

  PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG

  A. Thông tin chung về người học (học viên)

  * Lưu ý: Mọi thông tin cá nhân và kết quả đánh giá của học viên chỉ được cung cấp cho Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ, giáo viên trực tiếp giảng dạy không được biết các thông tin này

  Chỉ dẫn:

  - Với mỗi môn học, các Anh/Chị phải tham gia khảo sát và nộp phiếu 1 lần - Nếu môn học do nhiều giảng viên giảng dạy, đánh giá mỗi giảng viên một lần - Đối với tên giảng viên, phải Gõ (tiếng Việt có dấu) đầy đủ họ tên của giảng viên, ví dụ "TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT", không gõ "CÔ THẢO"! - Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ). - Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. - Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn tất khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded".
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. Thông tin về môn học và giảng viên

  Đề nghị Anh/Chị điền chính xác theo Danh sách của Khoa về TÊN MÔN HỌC, TÊN GIẢNG VIÊN
  This is a required question
  This is a required question

  PHẦN 2 - NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

  Đề nghị Anh/Chị lựa chọn các mức độ đánh giá cho các phát ngôn sau: (1) = Hoàn toàn không đồng ý; (2) = Cơ bản không đồng ý; (3) = Phân vân; (4) = Đồng ý; (5) = Hoàn toàn đồng ý
  1.1. Giảng đường đáp ứng yêu cầu của môn học
  1.2. Các trang thiết bị tại giảng đường đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập
  1.3. Bạn được hỗ trợ kịp thời từ các cán bộ quản lý đào tạo trong quá trình học môn này
  1.4. Bạn nhận được các thông tin cần thiết về đề cương môn học khi bắt đầu học môn này
  1.5. Bạn nhận được các thông tin cần thiết về lịch trình thực hiện môn học khi bắt đầu học môn này
  1.6. Bạn nhận được các thông tin cần thiết về kiểm tra đánh giá trong quá trình học môn này
  1.7. Việc tổ chức môn học trên lớp diễn ra vào thời gian phù hợp với thời gian biểu của cá nhân bạn
  Please enter one response per row
  This is a required question
  2.1. Mục tiêu của môn học nêu rõ kiến thức và kĩ năng người học cần đạt được
  2.2. Mục tiêu của môn học phù hợp với nhu cầu của người học
  2.3. Thời lượng môn học được phân bổ hợp lí
  2.4. Nội dung giáo trình môn học phù hợp với khả năng khai thác của bạn
  2.5. Tài liệu bạn nhận được đáp ứng nhu cầu học tập
  2.6. Các tài liệu phục vụ môn học được cập nhật
  2.7. Môn học góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho bạn
  Please enter one response per row
  This is a required question
  3.1. Giảng viên giảng dạy nhiệt tình, có trách nhiệm
  3.2. Giảng viên có tác phong sư phạm mẫu mực
  3.3. Giảng viên dạy đủ thời lượng, đảm bảo lịch trình môn học
  3.4. Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp học tập hiệu quả từ khi bắt đầu môn học
  3.5. Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp tự học hiệu quả
  3.6. Giảng viên tạo được môi trường học tập thân thiện
  3.7. Giảng viên có năng lực tổ chức tốt các hoạt động học tập trên lớp
  3.8. Giảng viên phát huy được tính độc lập sáng tạo và khả năng tự học của học viên
  3.9. Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham gia vào quá trình học tập
  3.10. Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn phát triển tư duy phê phán
  3.11. Giảng viên giúp bạn phát triển kĩ năng làm việc độc lập
  3.12. Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên hệ giữa các vấn đề  trong môn học với thực tiễn
  3.13. Giảng viên sử dụng hiệu quả phương tiện dạy học
  3.14. Giảng viên quan tâm giáo dục tư cách, phẩm chất nghề nghiệp của người học
  3.15. Các thắc mắc về vấn đề chuyên môn được giảng viên giải đáp một cách thỏa đáng
  3.16. Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp
  3.17. Giảng viên cung cấp danh mục các tài liệu mở rộng kiến thức cho học viên
  3.18. Nhìn chung bạn hài lòng về hoạt động dạy của giảng viên
  Please enter one response per row
  This is a required question
  4.1. Kết quả học tập của người học được đánh giá bằng nhiều hình thức (trắc nghiệm mở, trắc nghiệm đóng, tự luận) phù hợp với tính chất và đặc thù môn học
  4.2. Nội dung kiểm tra đánh giá tổng hợp được các kiến thức và kỹ năng mà người học phải đạt được theo yêu cầu
  4.3. Phản hồi từ kiểm tra trên lớp giúp bạn cải thiện kết quả học tập
  4.4. Kết quả kiểm tra đánh giá phản ánh đúng năng lực của bạn
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Anh/Chị!

  Lưu ý:

  - Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn thành khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn thành khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded". - Mời anh chị tiếp tục đánh giá các môn học khác!