การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ปี 2558
คำชี้แจง
1. กรุณาเลือกคำตอบจากประสบการณ์การใช้บริการ สวก. เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป
2. คำตอบของท่นจะไม่ถูกเปิดเผยและจะเก็บไว้เพื่อใช้ในการประมวลผลทางสถิติเท่านั้น

การสำรวจนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 การให้บริการของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ส่วนที่ 2 ระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สวก.
ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ตอบ

ส่วนที่ 1 การให้บริการของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
1. ท่านเคยขอรับ/ ได้รับ บริการจาก สวก. ด้านใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
Required
2. จำนวนครั้งในการใช้บริการ สวก. ด้านต่างๆ
เลือกคำตอบที่ตรงกับการใช้บริการ สวก. ของท่าน
ครั้งแรก
2-5 ครั้ง
5 ครั้ง ขึ้นไป
จำนวนครั้งที่ท่านเคยได้รับทุนวิจัย
จำนวนครั้งที่ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก.
จำนวนครั้งที่ท่านใช้บริการข้อมูลทางเว็บไซต์
3. ท่านได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สวก. จากสื่อใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms