แบบติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยฯ (กิจกรรมสภาจำลอง)
คำชี้แจง : แบบติดตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นในเรื่องของความรู้และประสบการ
ตอนที่ 3 การนำไปใช้ประโยชน์/ข้อเสนอแนะ

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms