Søknadsskjema teknologiveiledningstimer
Målet med veiledningstimene skal være å gi eksisterende og nyetablerte private aktører hjelp til å utvikle teknologiprosjekter, avdekke behov for digitaliseringstiltak, og tilby rådgivning for bedre utnyttelse av teknologiske hjelpemidler. Teknologiveiledningen skal i hovedsak jobbe fram problemstillinger som kan løftes til videre arbeid i bedriften, eventuelt inn i definerte prosjekter. Målet er altså ikke å drive direkte kompetanseløft/overføring i form av kurs/konferanser/workshops eller lignende.

Søknad kan også lastes ned som pdf (www.gamnes.no/soknad_gammaldags) og sendes i post eller leveres manuelt. Dette vil medføre noe lengre saksbehandlingstid. For øvrig gjelder samme vilkår rundt databehandling og lagring som for digitalt skjema.
Email address *
Bedriftsnavn
Bedriftens organisasjonsnummer
Navn på kontaktperson
Telefon til kontaktperson
Forklar kort bakgrunnen for søknaden og behovet for bistand
Annen relevant informasjon
Samtykke til bruk av opplysninger *
Informasjonen i dette skjema vil kun benyttes til vurdering av søknad, samt statistikk og rapporter i anonymisert form. Sør-Varanger Utvikling vil lagre/benytte informasjonen til vurdering av pilotprosjektet etter dette er ferdigstilt (varighet 1 år). Informasjonen vil kun tilgjengeliggjøres for ansatte i Sør-Varanger Utvikling, samt veiledere som skal tilby veiledningstimene. Skjemaet er laget ved hjelp av google, og er dermed også underlagt google sine personverns- og datalagringsretningslinjer.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy