Õppereisi tasuta transpordi taotlus
Taotluses esitatud küsimuste / teemade läbimõtlemine aitab tagada õppekäigu sujuvama toimimise ja lõimimise ainetundidega.

Õppereise Pärnumaa ettevõtetesse kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.
Email *
Kooli nimi *
Õpetaja nimi *
Õpetaja kontakttelefon *
Klass / klassid *
Külastatava ettevõtte nimi /nimed *
Õppereisi planeeritav kuupäev *
Õppereisi eesmärk ja lõiming *
Mis on ettevõtte külastuse eesmärk ja kuidas on seotud konkreetse klassi/klasside õppetööga? Millist osa ettevõtte tööst minnakse vaatama ja mida õppima ning millist õpiväljundit oodatakse?
Õppereisi ettevalmistus *
Kirjeldage, mil moel valmistate õpilased külastuseks ette? Milliseid meetodeid või abimaterjale kasutate (rühmatööd, töölehtede ettevalmistamised, info kogumine ettevõtte kohta, klassitunnis teema või ettevõtte läbi arutamine vms). Kuidas tagate õpilaste tähelepanu hoidmise ettevõtte külastamise puhul (nt töölehtede kasutamine või mingi muu viis)?
Õppereisi järgne analüüs *
Kirjeldage, kuidas võtate õpilastega hiljem nähtu ja kogetu kokku, kuidas seda analüüsite, et teha ettevõtte külastusest eesmärgistatud õppekäik? Kas kasutate kokkuvõtete tegemiseks abistavaid meetodeid, juhendeid, materjale vms?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy