แบบตอบรับเข้าอบรม "การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยการนำผลการทดสอบระดับพื้นฐาน (O-NET) แบบครูมืออาชีพ"
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารวันที่ 31 ตุลาคม 2561 คือ 1. ส่งฝ่ายวิชาการ และครู ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตามตารางสัดส่วนเข้าอบรม) 2. ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม (ท่าน/คนละ 700 บาท : 2 วัน ตามสัดส่วน ค่าลงทะเบียนสำนักงานกลุ่มฯ จ่ายให้ 300 บาท และโรงเรียน 400 ถ้าโรงเรียนส่งครูเพิ่ม ต้องจ่าย 700 บาท) โดยมีค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 250 บาทต่อรูป/คน จำนวน 2 วัน/มื้อ ค่าอาหารว่าง มื้อละ 50 บาทต่อรูป/คน จำนวน 4 มื้อ (ค่าอาหารเย็น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก จ่ายเอง) กำหนดส่งภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ชื่อโรงเรียน
Your answer
จังหวัด
1. ชื่อ... ฝ่ายวิชาการ
Your answer
สถานะภาพ
2. ชื่อ... ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Your answer
สถานะภาพ
3. ชื่อ... ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Your answer
สถานะภาพ
4. ชื่อ... ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
Your answer
สถานะภาพ
5. ชื่อ... ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
Your answer
สถานะภาพ
6. ชื่อ... ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
Your answer
สถานะภาพ
ลงชื่อนำส่งข้อมูล/เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service