Ankieta badająca opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie Miłkowice
Szanowni Państwo

Gmina Miłkowice przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar przeznaczony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla osadnictwa w obrębie miejscowości Jakuszów. Zasięg obszaru przewidzianego do objęcia planem miejscowym przedstawiono poniżej. Szczegółowa mapa z zasięgiem opracowania planu miejscowego dostępna jest na stronie www.ugmilkowice.net w zakładce PROJEKT BLISKA PRZESTRZEŃ.
Główną zasadą planowania przestrzennego jest umożliwienie zachowania ładu przestrzennego w gminie, czyli takie zagospodarowanie terenów, by żadne użytkowanie nie stwarzało zagrożenia dla innych sąsiadujących obszarów, zamieszkujących ludzi oraz zasobów przyrody i dziedzictwa kulturowego.

Udział Państwa w ankiecie pozwoli władzom gminy i projektantom miejscowego planu poznać Państwa oczekiwania i ukierunkować odpowiednio zagospodarowanie przestrzeni publicznej w  miejscowości Jakuszów. Planowanie przestrzenne wymaga pogodzenia potrzeb indywidualnych z  potrzebami ogółu mieszkańców, rozwojem gminy i zachowaniem zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych gminy.

Pytania z grupy I ( pyt.1-8) i III ( pyt.17) są adresowane do wszystkich mieszkańców gminy, pytania z grupy II ( pyt. 9-16) są skierowane do mieszkańców miejscowości Jakuszów. Dlatego prosi się o podanie przez respondentów informacji m.in. o miejscowości zamieszkania i  przynależności do grupy wiekowej. W odpowiedziach odnoszących się do lokalizacji proszę podawać numery ewidencyjne działek lub opisowo określać wskazywane miejsca.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety elektronicznie online: www.ugmilkowice.net lub w sposób tradycyjny – pisemnie (wydrukowana ankieta jest dostępna w Urzędzie Gminy Miłkowice, lub u sołtysa miejscowości Jakuszów).


Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy