ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ท่านสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต ถึงเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยเทศบาลจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ
ท่านสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่

1. ช่องทางการร้องเรียน
1.1 ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงได้ที่กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
1.2 ส่งข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ www.warincity.go.th หรือ Facebook Fanpage เทศบาลเมืองวารินชำราบ  
1.3 ทางไปรษณีย์ส่งเอกสารมาที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ถนนประทุมเทพภักดี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190 โดยวงเล็บมุมซองขวาล่างว่า “ร้องเรียนการทุจริต”

2. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการร้องเรียน
2.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
2.1.1 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบุคลากรของเทศบาลเมืองวารินชำราบในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทําทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายที่กําหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(5) กระทํานอกเหนืออํานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2.1.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลมิใช่ลักษณะกลั่นแกล้งหรือสร้าง
ความเสียหายแก่บุคคล และต้องมีหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้งตลอดจนพยานหลักฐานที่แน่นอน
2.2 ข้อร้องเรียนที่ใช้ถ้อยคําสุภาพและต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ (ตามแบบฟอร์มท่่ปรากฏ)

*** ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ชื่อ – นามสกุล ของผู้ร้องเรียน *
2. ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน *
3. เบอร์ติดต่อ ของผู้ร้องเรียน *
4. e-mail ของผู้ร้องเรียน (ถ้ามี)
5. ชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน *
6. การกระทําทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมตามสมควรแห่งมูลเหตุที่เกี่ยวข้องดังกล่าว *
7. ระบุวัน เดือน ปี ที่ทำการร้องเรียน *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy