Call for Volunteers PYF 2019
*ENG version bellow
PYF tim poziva entuzijaste da se uključe u pripremu i realizaciju prvog Pyramid Yoga festivala u Bosni i Hercegovini.
Uz izvrsne i raznovrsne radionice, ništa manje kvalitetnu muziku, organsku hranu, prekrasni prirodni ambijent SRC Ajdinovici i najvažnije - ugodno druženje, volonterima se pruža jedinstvena prilika da u lijepom zajedništvu kokreiramo naš PYF 2019.
Među aktivnostima u kojima nam možete pomoći posebno izdvajamo: komunikaciju s posjetiteljima i izvođačima, asistencija umjetnicima i voditeljima radionica, pomoć u postavljanju umjetničkih instalacija, komunikacija sa izlagačima i pomoć u izložbenom dijelu festivalske prodaje, pomoć pri realizaciji dječijeg programa, pomoć pri logistici i održavanju reda u sklopu festivalskog prostora.

Volonterima Pyramid Yoga Festivala mogu postati svi punoljetni kandidati koji će po završetku prijava proći kroz selekcijski postupak. Osim novih vještina, lijepog iskustva ali i dobre zabave te prilike da se upoznate s festivalskom atmosferom koja vlada unutar organizacijskog tima, PYF će svim volonterima u znak zahvalnosti osigurati festivalsku akreditaciju s pristupom svim radionicama i koncertima izvan radne smjene, smještaj u dvorani, uz osigurana tri zdrava obroka dnevno.

Svi zainteresovani mogu se angažovati u aktivnostima tokom pripreme i realizacije PYF 2019, od 24.7. do 29.07.2019. godine. Volonterski angažman uključuje rad u smjenama po 4h, dva puta dnevno sa pauzama. Sve što je potrebno da učinite jeste da popunite ovu prijavu najkasnije do 10.07.2019. godine.

Nakon prijema i obrade prijava za volontiranje, sve dodatne informacije proslijediti ćemo mailom na primljene kontakt e-mail adrese.

U slučaju opravdane spriječenosti volonteri svoje sudjelovanje mogu otkazati najkasnije do 20.07.2019. godine.

Kontakt za dodatna pitanja: volonteri@pyramidyogafest.org

VAŽNA NAPOMENA: PYF kao organizator zadržava pravo na preraspodjelu volontera na druge srodne aktivnosti, bez obzira na prethodni izbor volonterskih aktivnosti, ukoliko se za to ukaže potreba.

ENG
The PYF team invites enthusiasts to get involved in the preparation and realization of the first Pyramid Yoga festival in Bosnia and Herzegovina.
With great and varied workshops, not even less quality music, organic food, beautiful natural ambiance of SRC Ajdinovici and most importantly - as part of a pleasant gathering, volunteers have a unique opportunity to experience our beautiful PYF 2019 together with us.
Among all the activities that you can help us we specially highlighted: communication with visitors and performers, assistance to artists and workshop leaders, installation of artistic installations, communication with exhibitors and assistance in the exhibition sales part of the festival, sales help in children's programs, logistical and maintenance assistance as part of the festival space.

Volunteers of the Pyramid Yoga Festival may be all adult candidates who will complete the selection process at the end of the application. In addition to the new skills, good experiences and good entertainment, and the opportunity to get acquainted with the festival atmosphere within the organizing team, PYF will provide festival volunteers with all-round accreditation with access to all workshops and concerts outside the work shift, accommodation in the hall, including three healthy meals a day.

All interested parties can engage in activities during preparation and realization of PYF 2019, dated from 24th July to 29th July 2019. Volunteer engagement involves working in shiftsfor 4h, twice a day with breaks. All you need to do is fill out this application no later than July 10th.

After receiving and processing of volunteer applications, all additional information will be forwarded via email to the received contact email addresses.

In case of justified impairment volunteers may cancel their participation no later than July 20th.

Contact for additional questions: volonteri@pyramidyogafest.org

IMPORTANT NOTE: PYF as an organizer reserves the right to redistribute volunteers to other related activities, regardless of the previous choice of volunteer activities, if in need to do so.
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy