Petycja w sprawie zmiany zasad udostępniania danych meteorologicznych oraz treści porozumień,  które IMGW zawiera ze szkołami wyższymi

Petycja w sprawie zmiany zasad udostępniania danych meteorologicznych oraz treści porozumień, które IMGW zawiera ze szkołami wyższymi (Link do pobrania petycji: http://dostepdodanych.pl/pliki/Petycja_Minister_Srodowiska_05_01_2015.docx)

Termin złożenia podpisu został przesunięty na 11 stycznia godz. 10.00. 
Petycja składana jest w interesie publicznym.

Proponuję następujące formuły złożenia petycji: 
1. Petycję można wysłać osobiście do Ministra Środowiska, korzystając z powyższej treści petycji lub można ją zmienić zgodnie z własnymi potrzebami. W razie wątpliwości udzielę wyjaśnień.

2. Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Klimatologów Polskich z siedzibą w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 30 lok. 217
00-927.
Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach, "petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję". 

Jeżeli Pan/Pani lub organizacja podpisuje się pod petycją zamieszczoną na stronie www.dostepdodanych.pl, proszę o wypełnienie poniższej ankiety. 
Przekazuję następujące dane niezbędne do poparcia petycji w sprawie zmiany zasad udostępniania danych meteorologicznych oraz treści porozumień, które IMGW zawiera ze szkołami wyższymi (Link do petycji: http://dostepdodanych.pl/pliki/Petycja_Minister_Srodowiska_05_01_2015.docx)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question