Рецензія на статтю
до збірника наукових праць «Стратегія економічного розвитку України»
Шифр статті (вказано на виданому рецензенту рукописі статті): *
Your answer
П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи рецензента *
Your answer
Я заявляю, що:
ЧАСТИНА I. Оцінка статті
Будь ласка, оцініть кожну категорію на Ваш розсуд
Актуальність (Якою мірою розглянуті в статті питання є актуальними?) *
неактуальні
надзвичайно актуальні
Наукова значущість (Якою мірою викладені у статі положення є значущими для вирішення досліджуваної наукової проблеми?) *
нічого нового не привносять
результати долідження є вагомими у даному напрямку
Оригінальність (Якою мірою матеріал статті є оригінальним?) *
неоригінальна, повністю скомпільована з інших джерел стаття
повністю оригінальна стаття
Практична значущість (Якою мірою висвітлені у статті результати дослідження можна використовувати для розвитку теоірї та/або застосовувати на практиці?) *
не має практичного та/або наукового значеня
має наукову та/або практичну цінність
Адекватність методичного інструментарію дослідження (Наскільки правильно та обгрунтовано автором використання обраних методів дослідження?) *
методи обрано не правильно
методи обрано та використано правильно
Оформлення тексту статті (Наскільки стаття написана грамотною, професійною й зрозумілою мовою, а текстові ілюстрації (таблиці, рисунки, графіки, і т.д.) правильно виконані та представлені?) *
текст статті оформлено недбало
статтю оформлено грамотно й правильно
ЧАСТИНА II. Висновки
У разі, якщо для будь якого пункту в Частині І виставлена оцінка нижче 5 балів, вкажіть причини такої оцінки та аргументуйте свої зауваження.
Конкретні зауваження:
Your answer
Чи стаття може бути опублікована у Збірнику? *
ЧАСТИНА III. Коментарі та пропозиції рецензента
Якщо стаття рекомендована до публікації із доопрацюваннями, сформулюйте свої рекомендації для автора щодо обов'язкових та бажаних змін, без урахування яких стаття не може бути рекомендована до опублікування.
Пропоновані ОБОВ'ЯЗКОВІ зміни до статті:
Your answer
Пропоновані БАЖАНІ зміни до статті:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Служби Google для КНЕУ. Report Abuse - Terms of Service