Ansökan miljörevisorer Svensk Miljöbas
Webbformulär för ansökan miljörevisorer enligt Svensk Miljöbas kravstandarder.
Samtliga fält är obligatoriska.

När ni fyllt i formuläret mailar ni revisionsrådet att ni ansökt om att bli revisor: revisionsrad@svenskmiljobas.se

Uppgifterna i ansökan och eventuella bilagor kontrolleras av Svensk Miljöbas revisionsråd. Formellt godkännande av ansökningar sker vid Svensk Miljöbas styrelsemöten. För att ansökan ska hinna behandlas vid styrelsemöte måste den vara inne i god tid. Inskickade bilagor kasseras efter att de granskats.

Se Svensk Miljöbas kalendarium på hemsidan under www.svenskmiljobas.se/kalendarium.html

Utöver uppfyllande av grundläggande krav ska revisor:
- Minst vart tredje år delta i standardtolkningsmöten för revisorer, anordnade av SMB
- Upprätthålla aktuell kunskap om SMB:s kravstandarder

Svensk Miljöbas kravstandarder för utfärdare, revisorer och verksamheter finns tillgänglig på SMB:s webbsida.
Vad händer med dina uppgifter? Information GDPR
När du kontaktar Svensk Miljöbas för att bli godkänd revisor sparas dina personuppgifter i ett register. De registrerade uppgifterna behövs för att vi ska kunna hantera ditt ärende och komma i kontakt med dig under din tid som revisor. Dina uppgifter behandlas av föreningens revisionsråd. Som godkänd revisor publiceras ditt namn och e-postadress samt information om hur länge du är godkänd som revisor på Svensk Miljöbas hemsida. Hemsidan är publik och dina uppgifter publiceras för att du ska kunna bli kontaktad i rollen som revisor. Dina kontaktuppgifter kan även bli tillgängliga för föreningens medlemmar, anslutna utfärdare och andra revisorer. Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är aktiv som revisor. Som registrerad har du alltid rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss om du har synpunkter eller klagomål på vår hantering av dina personuppgifter. Är man trots kontakt med oss inte är nöjd kan man kontakta Datainspektionen. Du kan nå oss per e-post genom info@svenskmiljobas.se eller kontaktuppgifter som du hittar på www.svenskmiljobas.se. Du kan även läsa mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats.
Efternamn *
Förnamn *
e-postadress *
Telefon *
Organisation/företag *
Adress *
Postnummer *
Postort *
Ange i vilken/vilka delar av landet du avser att revidera i *
Eftergymnasial miljöutbildning *
Revisor ska ha eftergymnasial utbildning inom miljöområdet. Ange utbildning/utbildningar.
Arbetslivserfarenhet *
Revisor ska ha minst ett års arbetslivserfarenhet inom miljöområdet. Ange kort arbetslivserfarenhet med arbetsgivare och datum för anställning.
Erfarenhet, revisioner *
Revisor ska ha deltagit vid minst 5 revisioner av ledningssystem (ej internrevision av egen verksamhet) varav en revision självständigt. Ange reviderade företag/organisationer och revisionsdatum samt den självständiga revisionen.
Jag har deltagit i utbildning i revisionsteknik *
Revisor ska ha deltagit i utbildning i revisionsteknik. Genomförd utbildning ska ha sin utgångspunkt i revisionsteknik. Fyll i nedan vilken organisation som arrangerat utbildningen. Skicka kopia på intyg på genomförd utbildning till revisionsrådet. Om utbildningen är arrangerad av SMB skriv endast "SMB" följt av utbildningsdatum.
Utbildning i miljölagstiftning *
Revisor ska ha deltagit i utbildning i miljölagstiftning. Ange utbildning/utbildningar.
Jag har deltagit i Svensk Miljöbas standardtolkningsutbildning *
Revisor ska ha deltagit i en av SMB arrangerad standardtolkningsutbildning.
Jag har deltagit i Svensk Miljöbas standardtolkningsutbildning *
Skriv vilket datum du gick utbildningen i rutan nedan
Jag är insatt i vad SMB:s kravstandard innebär för mig i min roll som revisor *
Required
Försäkran *
Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i detta webbformulär och i eventuella bilagor överensstämmer med verkligheten
Required
Jag kommer att maila revisionsrådet om att jag ansökt om att bli revisor. *
När ni fyllt i detta formulär maila revisionsrådet om att en ansökan är gjord. Bifoga de eventuella bilagor som behövs.
Required
Jag godkänner publiceringen och hanteringen av mina kontaktuppgifter. *
Required
Ort och datum *
Namn *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy