ประวัติส่วนตัว
กรอกทุกช่อง
ชื่อ (เด็กชาย/เด็กหญิง) *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เพศ *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
ระดับชั้น *
Your answer
เกิด(วันที่ เดือน ปี พ.ศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
Your answer
สถานที่เกิด *
Your answer
สัญชาติ *
Your answer
เชื้อชาติ *
Your answer
ศาสนา *
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
กลุ่มเลือด *
Your answer
ภูมิลำเนา (บ้านเลขที่ ,หมู่ที่ , ซอย, ถนน, ตำบล,อำเภอ , จังหวัด , รหัสไปรษณีย์) *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (บ้านเลขที่ ,หมู่ที่ , ซอย, ถนน, ตำบล,อำเภอ , จังหวัด , รหัสไปรษณีย์) *
Your answer
จำนวนพี่น้อง (ชายและหญิง) *
Your answer
เป็นบุตรคนที่ *
Your answer
ชื่อ บิดา - นามสกุล *
Your answer
อาชีพ (บิดา) *
Your answer
สถานที่ทำงาน และ เบอร์โทรศัพท์ (บิดา) *
Your answer
อาชีพ (มารดา) *
Your answer
สถานที่ทำงาน และ เบอร์โทรศัพท์ (มารดา) *
Your answer
ชื่อผู้ปกครอง - สกุล *
Your answer
มีความเกี่ยวข้องเป็น *
Your answer
อาชีพ (ผู้ปกครอง) *
Your answer
สถานที่ทำงาน (ผู้ปกครอง) *
Your answer
สถานภาพของ บิดา-มารดา *
ความสามารถพิเศษและความสนใจ *
Your answer
งานอดิเรกต่างๆ *
Your answer
ความสนใจเป็นพิเศษและผลงานที่ได้ปฏิบัติ *
Your answer
ความประทับใจต่อตนเอง *
Your answer
ความใฝ่ฝันในอนาคต *
Your answer
โรคประจำตัว *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Samakkhiwitthayakhom School. Report Abuse - Terms of Service