DĚTSKÝ DUATLON
pro děti od 8 do 15 let
Email address *
Všeobecné informace
Pořadatel: TJ Sokol Lelekovice

Datum: sobota 14. 9. 2019

Místo: Sokolovna, Lelekovice

Kontaktní osoba: Zbyněk Lecián, e-mail: sokol.lelekovice@seznam.cz

Druh závodu: duatlon, běh - jízda na kole - běh, běh jeden úsek 500 m, jízda na kole 2 km.

Přihlášky: do 11. 9. 2019

Kategorie: 1- rok narození 2010 - 2011
2- rok narození 2008 - 2009
3- rok narození 2006 - 2007
4- rok narození 2004 - 2005
Každá kategorie je rozdělená na chlapce a dívky
Ceny: vítězové kategorií diplom a věcné ceny

Sportujte s VITARem
Závod v biatlonu je součástí seriálu Sportuj s VITARem, který zaštiťuje Filip Ospalý
- 1. 5. letní biatlon v Lelekovicích - Více info na http://www.sokollelekovice.wz.cz/sl/index.htm
- 18. 5. duatlon Morknimanek - Více info na https://morkniman.webnode.cz/l/propozice-morknimanek/
- 1. 7. - 30. 9. individuální horská časovka na MTB - Více info na https://lelkovadlo-letni-vyzva.webnode.cz/
- 14. 9. otevřené mistrovství Lelekovic v duatlonu
HARMONOGRAM
8:30-9:30 Prezentace
9:15-9:45 Ukládání věcí do depa
9:45 Rozprava
10:00 Start kategorie 2010 - 2011 (0,5-2-0,5km)
10:20 Start kategorie 2008 - 2009 (0,5-2-0,5km)
10:50 Start kategorie 2006 - 2007 (0,5-2-0,5km)
11:30 Start kategorie 2004 - 2005 (1-2-0,5km)
12:20 Vyzvedávání věcí z depa
12:30 Vyhlášení výsledků
Pořadatel má právo poupravit časy jednotlivých startů a trasu podle počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích.
DĚTSKÝ DUATLON – PRAVIDLA
- Duatlon je vytrvalostní disciplína, která se skládá z běžecké, cyklistické a běžecké části. Startuje se hromadně a čas závodu běží od startu první běžecké části až do konce druhé běžecké části – přechodové části mezi disciplínami jsou zahrnuty do celkového času závodu.
- Závod je určen pro děti od 8 do 15let. Za dítě nese na závodech plnou odpovědnost jeho zákonný zástupce, který vykonává doprovod. Závodník startuje na základě vyplněné přihlášky podepsané zákonným zástupcem.
- Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu. Při nedodržení je závodník diskvalifikován. Závodník musí dodržovat pravidla a respektovat instrukce pořadatele závodu.
- Startovní číslo poskytnuté pořadatelem nesmí být žádným způsobem upraveno a musí být použito tak, aby byla viditelná celá jeho plocha. Jedno číslo musí být při běžecké části viditelně umístěno vepředu na závodníkovi (pomocí špendlíků na závodním dresu anebo na gumě kolem pasu), druhé číslo musí být fixně upevněno na kole zepředu. Při nedodržení je závodník napomenut a musí okamžitě zjednat nápravu, neučiní-li tak, je ze závodu diskvalifikován.
- Závodník je povinen umožnit rozhodčímu kontrolu technického stavu kola. Za technický stav kola dítěte zodpovídají rodiče. Pořadatel má právo neumožnit start závodníkovi, jehož kolo není v dobrém technickém stavu.
- Protesty je možné podávat do 30´ od skončení závodu oproti poplatku 250,- Kč. Protestem se bude zabývat jury závodu ve složení: Zbyněk Lecián, Filip Ospalý, Simona Tomanová. Proti verdiktu jury není možné se odvolat.
- Organizace startu bude podle počtu přihlášených.
ZÁVODNÍ OBLEČENÍ, VÝSTROJ
Běh:
- Během běžecké části nesmí mít závodník obnaženou horní polovinu těla. Musí mít zepředu dobře viditelné startovní číslo. Musí použít sportovní obuv.
Cyklistika:
- Během cyklistické části nesmí mít závodník obnaženou horní polovinu těla. Cyklistická helma musí být pevná (kompaktní) a homologovaná. Závodník musí mít helmu nasazenou a zapnutou na hlavě po celou dobu, kdy je v kontaktu s kolem – tzn., že v prvním depu si nejdříve nasadí a řádně zapne helmu a pak teprve sundá kolo ze stojanu a v druhém depu nejdříve řádně pověsí kolo do stojanu a pak si teprve sundá helmu.
- Nádoby na nápoje, které závodník používá během závodu, musí být z nerozbitných materiálů.
- Kolo nesmí mít žádný mechanismus, který by ho urychloval.
- Dětský duatlon v Lelekovicích je pouze pro horská kola.
CHOVÁNÍ ZÁVODNÍKA NA TRATI
- Závodník nesmí blokovat jiného závodníka nebo činit náhlé změny směru tak, že by křížil dráhu jiného závodníka.
- Závodník musí absolvovat celou trať, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže opustí trať, musí se na ni vrátit v tom místě, kde ji opustil.
- Odstoupí-li závodník ze závodu, musí o tom informovat nejbližšího rozhodčího nebo časoměřiče závodu. Po odstoupení ze závodu si musí závodník sundat startovní číslo.
- V depu musí závodník ukládat kolo, výstroj a další své věci pouze v jemu vyhrazeném sektoru.
- Závodník nesmí být na trati doprovázen cyklistou ani běžcem. Informace smějí být poskytovány pouze z kraje trati.
- Závodníci se nesmějí vzájemně tlačit nebo odstrkovat.
DOPROVOD
- Do depa mají povolen vstup pouze závodníci a členové organizačního týmu. Výjimkou je ukládání věcí do depa před závodem a vyzvedávání věcí po závodě, kdy může závodníkovi pomoci jeden člen jeho doprovodu.
- Doprovod musí respektovat pokynu organizátorů a zbytečně nevstupovat do závodní dráhy.
Sponzoři akce
Souhlas s ochranou osobních údajů (GDPR)
OSOBNÍ ÚDAJE
Příjmení a jméno *
Your answer
Pohlaví *
Zvolte kategorii dle roku narození *
Napište místo bydliště (jen obec, město) *
Your answer
Napište e-mailový kontakt.(dobrovolný údaj)
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service