BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PDT HULU PERAK, GERIK 2020
3 responses
Loading...
Loading responses…
MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
1. Organisasi
No responses yet for this question.
2. Jantina
No responses yet for this question.
3. Umur
No responses yet for this question.
KEKERAPAN, KAEDAH, TEMPAT DAN TUJUAN BERURUSAN
1. Kekerapan anda berurusan dengan Pejabat ini
No responses yet for this question.
2. Cara anda berurusan dengan Pejabat ini
No responses yet for this question.
3. Tempat berurusan
No responses yet for this question.
4. Tujuan berurusan
No responses yet for this question.
TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN PEJABAT INI
1. Mesra pelanggan
No responses yet for this question.
2. Menggunakan bahasa yang sopan
No responses yet for this question.
3. Berkemahiran dan cekap dalam menjalankan tugas
No responses yet for this question.
4. Memberi penjelasan yang tepat
No responses yet for this question.
5. Menyelesaikan urusan mengikut tempoh yang dijanjikan
No responses yet for this question.
6. Memberikan layanan sama rata kepada semua pelanggan
No responses yet for this question.
7. Bijak mengawal emosi / bersikap profesional
No responses yet for this question.
8. Persekitaran pejabat yang bersih, tersusun dan sebagainya
No responses yet for this question.
9. Kemudahan yang disediakan
No responses yet for this question.
10. Ruang menunggu
No responses yet for this question.
11. Masa menunggu
No responses yet for this question.
12. Membekalkan maklumat yang diperlukan
No responses yet for this question.
Cadangan bagi menambah baik perkhidmatan pejabat ini
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.