แบบสอบถามความพร้อมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (นักเรียนเป็นผู้ตอบ)
ภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนปัญญาวุธ
1.ชื่่อผู้ตอบแบบสอบถาม (ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) *
2.นักเรียนกำลังศึกษาระดับชั้นใด *
3.อุปกรณ์ใดที่นักเรียนสามารถใช้เรียนทางไกลได้กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงต้องปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
4.กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรงเกิดขึ้นนักเรียนสามารถเรียนผ่านช่องทางใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
5.ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy