Huviringide laager Sillamäe Gümnaasiumis
Дорогой ученик! Если желаешь принять участие в прикладном мини лагере Силламяэской Гимназии, тогда пожалуйста зарегистрируйся и заполни анкету. Прикладной мини лагерь пройдет 25.-30. июня в Силламяэской Гимназии. Для участников лагеря будут организованы деятельности по интересам и обед. Pебята смогут участвовать в деятельности разных кружков (роботика, природа, экономика).
При согласии и поддержки родителей планируется поездка 30 июня в Тарту AHHAA Keskus. Плата за участие в лагере 2 евро - день (за питание). Лагерь по интересам проводят учителя - руководители кружков. Bсего в лагере участвует до 30 учеников.

Hea õpilane, kui soovid osaleda Sillamäe Gümnaasiumi huvihariduse minilaagris, siis palun registreeri oma soov ja täida ankeet. Huviringide minilaager toimub 25.-30.juunini Sillamäe Gümnaasiumis. Laagris osalejatele korraldatakse juhendatud tegevused ja lõunasöök. Noored saavad osaleda erinevate valdkondade (robootika, loodus, majandus) töötubades ja tegevustes.
Vanemate nõusolekul ja toetusega on kavas 30.juunil sõit Tartusse AHHAA keskusesse. Huvilaagri osalustasu on 2 eurot päev (toitlustamise eest). Suvelaagri viivad läbi õpetajad-ringijuhid. Kokku osaleb laagris kuni 30 õpilast.
Email address *
Nimi/Имя *
Vanus/Возраст *
Minu telefoni nr/Телефон *
Minu kodune aadress/домашний адрес *
Желаю участвовать в минилагере Силламяэской Гимназии в одном из кружков/ Soovin osaleda Sillamäe Gümnaasiumi huviringi minilaagris *
Родитель согласен предоставить ходатайство моего участия в лагере/Lapsevanem on nõus esitama laagris osalemise taotluse. *
Желаю участвовать в лагере (отметь числа, которые подходят – несколько вариантов) /Soovin osaleda (märgi mitu valikut, millega oled nõus) *
да/Jah
нет/Ei
N 25.06
R 26.06
E 29.06
T 30.06 (Tartusse AHHAAsse)
Родитель согласен внести взнос 2 евро за участие в минилагере (за питание)/Lapsevanem on nõus tasuma laagris osalemise tasu 2 eurot päev (toitlustamise eest). *
Родитель согласен заплатить за поездку в Тарту (на дорогу 10 евро)/Lapsevanem on nõus maksma Tartusse sõidu kulud (10 eurot) *
Meid toetab Teadushuvihariduse Liit https://teadushuvi.ee/
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Sillamäe Gümnaasium. Report Abuse