Wdrażanie nowej podstawy programowej ankieta dla rodziców uczniów z II LO w Brzegu.
Prześlij opinię na temat właśnie ukończonego kursu. Oceń strukturę kursu, jego treść i instruktora.
Płeć
1. Czy Państwa dzieci zostały zapoznane z Przedmiotowym Systemem Oceniania z poszczególnych przedmiotów?
2. Czy nauczyciele stosują się do podawanych kryteriów oceniania?
3. Czy nauczyciele informują o: *
TAK
RACZEJ TAK
RACZEJ NIE
NIE
Postępach w nauce dziecka, nabytych umiejętnościach i wiadomościach
Trudnościach w nauce jakie ma Państwa dziecko
Umiejętnościach i zdolnościach, jakie posiada Państwa dziecko
Planach do dalszej pracy z dzieckiem w szkole
Zaleceniach do dalszej pracy z dzieckiem w domu
Możliwościach uczestniczenia w zajęciach rozwijających
Możliwościach uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych
4. W jaki sposób otrzymujecie Państwo tę informację?
5. Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów?
6. Jak nauczyciele sprawdzają wiedzę Państwa dzieci? ( prosimy zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)
7. W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do uzyskania lepszych wyników w nauce?( prosimy zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)
8. Czy uczniowie mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć?
9. Jakie umiejętności Państwa zdaniem są kształtowane przez szkołę?
10. Czy Państwa dziecko uczestniczyło w organizowanych przez szkołę wymienionych formach aktywności? ( prosimy zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy