Staň sa misijným DOBROvoľníkom aj ty.

Saleziánsky dobrovoľnícky program má dva veľké časové úseky: príprava a dobrovoľnícka služba na mieste určenia. Dobrovoľnícka služba na mieste určenia trvá obvykle jeden rok. Prípravu a vysielanie saleziánskych misijných dobrovoľníkov už viac ako 20 rokov zabezpečujú Saleziáni don Bosca v spolupráci s občianskym združením SAVIO. Príprava je podmienkou, aby niekto mohol po jej absolvovaní vycestovať na dobrovoľnícku službu do misií. Pozostáva z 10 stretnutí jeden krát za mesiac od septembra 2017 do júna 2018. V lete 2018 sa odchádza do krajiny určenia.

Nasledujúci formulár je prihláška, na základe ktorej budeme vyberať záujemcov. Vyplniť ho si bude vyžadovať Tvoju pozornosť a kvalitný čas. Prejavuješ ním vážny záujem zapojiť sa do veľmi pekného a hodnotného projektu.Je potrebné ju vyplniť najneskôr do 11. septembra 2017. Po tomto termíne obdržíš vyrozumenie formou e-mailu a prípadne aj pozvanie na prvé stretnutie prípravy, ktoré sa bude konať v Ludrovej (RK) 22.-24.9.2017

Prihlasovací formulár pozostáva zo 6 častí, kde sa chceme dozvedieť základné informácie o Tebe (1.), niečo o Tvojom vzdelaní, schopnostiach a zručnostiach (2.), pýtame sa aj na to, kde a ako sa dobrovoľnícky angažuješ už teraz (3.), na Tvoje zdravie (4.), skúsenosti s ľuďmi iných náboženstiev a inej kultúry (5.), no a samozrejme tiež na Tvoje motivácie a obavy (6.).