Sąsiedztwo - granice bliskości
Strefa WolnoSłowa przyjmuje zgłoszenia do Akademii Sąsiedztwa – przestrzeni dla twórców zainteresowanych pracą ze społecznościami migranckimi.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 września 2018!
Ogłoszenie listy przyjętych osób: 14 września 2018
Pierwszy zjazd: 22, 23 września 2018
Finał: 15, 16 grudnia 2018

Strefa WolnoSłowa już od sześciu lat organizuje warsztaty i wydarzenia artystyczne z pogranicza sztuki i interwencji społecznej. Angażuje do wspólnej pracy amatorów i profesjonalistów o różnym pochodzeniu kulturowym. Tym razem do pracy zaprosić chcemy 10 osób, które wezmą udział w czteromiesięcznej Akademii poświęconej zagadnieniom związanym z projektowaniem i organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych tworzonych wspólnie ze społecznością lokalną, migrantami, uchodźcami, osobami w procedurze. Finałem Akademii będą wydarzenia z pogranicza teatru, performancu i nowych mediów przygotowane przez samych uczestników i uczestniczki projektu pod okiem kuratorki.

Nabór do Akademii otwarty jest szczególnie dla artystów i artystek rozpoczynających drogę twórczą, ale też dla osób, które chcą spróbować swoich sił w działaniu artystycznym ze społecznością. Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy wszystkich – bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, religię czy poziom znajomości języka polskiego. Formularz rekrutacyjny wypełnić można w języku polskim lub angielskim, zajęcia prowadzone będą jednak w języku polskim.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 września, listę osób zakwalifikowanych do Akademii ogłosimy 14 września.

Wszystkie wydarzenia w ramach Akademii odbywają się w Stole Powszechnym – przestrzeni warsztatowej Strefy WolnoSłowej i Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera w Warszawie.

Email address *
IMIĘ I NAZWISKO *
Your answer
DATA I MIEJSCE URODZENIA *
Your answer
TELEFON KONTAKTOWY *
Your answer
NAJWAŻNIEJSZE 5 ZDAŃ O MNIE *
Your answer
KRÓTKIE BIO (ze szczególnym uwzględnieniem udziału w projektach społeczno-kulturalnych i artystycznych, można podać linki do dokumentacji twórczości on-line itp.) *
Your answer
ZARYS POMYSŁU NA AUTORSKI PROJEKT FINALIZUJĄCY PRACĘ W AKADEMII SĄSIEDZTWA (jeśli taki już masz, jeśli nie – kilka słów o tym, nad jakimi tematami i z jakimi społecznościami migranckimi/religijnymi chciałbyś/chciałabyś pracować) *
Your answer
Wypełnienie powyższego formularza łączy się ze zgodą na poniższe warunki: *
Column 1
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału w 75% wszystkich wydarzeń (możliwość ominięcia jednego weekendu warsztatów) w ramach Projektu “SĄSIEDZTWO - granice bliskości” i przygotowania autorskiego projektu końcowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji w ramach projektu "SĄSIEDZTWO – granice bliskości", zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.
RODO
Przesyłając niniejszy formularz:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska, adresu, numeru pesel, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, stopnia lub tytułu naukowego) przez Fundację Strefa WolnoSłowa jako administratora danych w związku z realizacją projektu „Sąsiedztwo – granice bliskości”.
2. Wyrażam zgodę na podanie przez Fundację Strefa WolnoSłowa swoich danych osobowych (obejmujących imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy) do publicznej wiadomości we wszelkich materiałach drukowanych oraz materiałach promocyjnych i archiwalnych, a także związanych z polami eksploatacji praw autorskich (określonymi w umowie projektu).
3. Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych przez Fundację Strefa WolnoSłowa w ramach bazy danych podmiotów, z którymi Fundację Strefa WolnoSłowa współpracowała lub współpracuje.
4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundację Strefa WolnoSłowa oraz o swoich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Strefa WolnoSłowa.

Informacja dodatkowa dotycząca danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z zawarciem umowy jest Fundację Strefa WolnoSłowa z siedzibą w Warszawie.
2. Podstawą przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowy (imię, nazwisko, adres, numer pesel) są oprócz zgody Wykonawcy, również bezpośrednio przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. B RODO). Dane te będą przetwarzane i przechowywane w okresie wskazanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące w szczególności przeniesienia praw autorskich, archiwizowania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych.
1. W każdym czasie Wykonawca może żądać
a) informacji o przetwarzanych danych,
b) sprostowania przetwarzanych danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych (gdy Wykonawca uważa, że Fundacja Strefa WolnoSłowa przetwarza dane nieprawidłowe lub przetwarza je bezpodstawnie)
e) przeniesienia danych (Fundacja Strefa WolnoSłowa przekaże Wykonawcy dane w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie elektronicznym dane osobowe przekazane wcześniej przez Wykonawcę lub przekaże je w takiej formie innemu podmiotowi wyraźnie wskazanemu przez Wykonawcę)
2. Wykonawca może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie składając oświadczenie Fundacji Strefa WolnoSłowa.
3. Wykonawca może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację.
4. Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeżeli uważa, że Fundacja Strefa WolnoSłowa przetwarza jego dane niezgodnie z prawem).
5. Dane przetwarzane będą przez Fundację Strefa WolnoSłowa w formie dokumentów papierowych oraz w formie elektronicznej.
6. Fundacja Strefa WolnoSłowa nie dokonuje profilowania na podstawie powierzonych danych osobowych.
7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms