ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB KORZYSTANIA Z E-USŁUG PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA PRZEZ GMINĘ MYSZYNIEC w ramach projektu pn.: „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec”.
Niniejsza ankieta ma na celu zdefiniowanie potrzeb mieszkańców Gminy Myszyniec w zakresie wdrożenia i uruchomienia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd w celu umożliwienia załatwienia sprawy przez internet bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.
Prosimy o odpowiedź TAK lub NIE na poniższe pytania:
Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a możliwością załatwiania spraw przez internet? *
Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a możliwością korzystania z e-usług finansowych? Jak np. możliwość sprawdzenia stanu zobowiązań i płacenia: podatku od nieruchomości, wody, opłat lokalnych, od środków transportowych i in.? *
Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a możliwością korzystania z e-usług związanych e zgłaszaniem problemów, awarii i uwag (np. uszkodzenia nawierzchni dróg gminnych)? *
Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a możliwością korzystania z e-usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi? Np. możliwość sprawdzania i płacenia za wywóz nieczystości (odpadów). *
Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a możliwością korzystania z e-usług związanych z uzyskaniem zezwoleń? Np. możliwość otrzymania zezwolenia na wycinkę drzewa, sprzedaż alkoholu itp. *
Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a możliwością korzystania z e-usług konsultacyjnych? Np. możliwość wyrażania opinii nad projektami uchwał w ramach konsultacji społecznych, możliwość decydowania o budżecie obywatelskim. *
Czy jest Pan/Pani zainteresowany możliwością korzystania z e-usług za pośrednictwem urządzeń mobilnych (telefon/tablet)? *
Czy chciałby/-aby Pan/Pani być informowany/-a za pośrednictwem sms-a lub poczty e-mail o zbliżającym się terminie dokonania czynności np. zapłaty podatku? *
Czy kiedykolwiek załatwił Pan/Pani jakąś sprawę drogą elektroniczną? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy