แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสาขาวิชาด้วยโปรแกรม WordPress”
วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๙๒ อาคาร ๑๐ ชั้น ๙
**รับสมัครบุคคลภายใน มบส. เท่านั้น**
Email address *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ username ที่ใช้ในระบบ ERP/MIS (เช่น buraphorn.sr) *
Your answer
หน่วยงานที่สังกัด / คณะ(ระบุสาขาวิชา) *
Your answer
ท่านเคยเข้าร่วมอบรมพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Word Press กับสำนักคอมพิวเตอร์หรือไม่ *
ท่านต้องการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนบุคคลหรือเว็บไซต์สาขาวิชา *
ถ้าท่านต้องการพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา โปรดกรอกชื่อสาขาวิชาเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการตั้งชื่อเว็บไซต์สาขาวิชาฯ เช่น Business Computer สามารถตั้งชื่อได้เป็น bizcom เป็นต้น
Your answer
เบอร์ติดต่อ / เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms