เสวนาวิชาการเรื่อง "การเปลี่ยนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่ออนาคตผ่านทาง Mahidol Apprenticeship Program"
**จัดโดยสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล**

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าเสวนาได้รับทราบข้อมูล Mahidol Apprenticeship Program (MAP)
2. เพื่อให้ผู้เข้าเสวนาได้รับทราบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป

วิทยากร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายการตลาดดิจิทัล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วิทยาลัยราชสุดา
3. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ผู้ดำเนินการเสวนา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี เลขาธิการสภาคณาจารย์
2. อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา กรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย สภาคณาจารย์

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

*มีการถ่ายทอดสดทาง IP-TV


*** ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 23 มกราคม 2563 ***
ตำแหน่งทางวิชาการ *
(ศ./รศ./ผศ./อ.)
Your answer
ชื่อ-สกุล *
Your answer
หลักสูตร
สาขาวิชา
Your answer
ภาควิชา *
Your answer
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์ *
Your answer
เบอร์ติดต่อ
Your answer
อีเมล์
Your answer
ฝากคำถามถึงวิทยากร
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy