Arolwg o Wasanaethau Iechyd Meddwl Powys
Lluniwyd yr holiadur hwn gan y Cynrychiolwyr Unigol gwirfoddol sy’n eistedd ar Fwrdd Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl. Eu rôl yw cynrychioli llais defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl ym Mhowys yn uniongyrchol i’r bobl sy’n gwneud penderfyniadau. Mae’n bwysig eu bod yn ymwybodol o brofiadau pobl eraill ar hyd a lled Powys. Nod yr holiadur hwn yw gwella’r gwasanaethau iechyd meddwl yn eich ardal chi. Trwy lenwi’r holiadur hwn yn ddienw, byddwch yn helpu casglu tystiolaeth i wella’r gwasanaethau a ddefnyddir gennych dros gyfnod. Croeso ichi ysgrifennu cymaint neu gyn lleied ag y dymunir; mae eich cyfraniad yn bwysig inni.
Ydych chi’n llenwi’r holiadur hwn ar ran rhywun arall?
Os felly, beth yw’r cysylltiad gyda’r unigolyn?
Your answer
Cenedl /Hunaniaeth Rywedd Ticiwch un blwch yn unig.
Beth yw eich oedran? Ticiwch un blwch yn unig.
Beth yw eich tref agosaf?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PAVO. Report Abuse - Terms of Service