Kurz Billingsovej ovulačnej metódy 23 - 25 marec 2018
Srdecne Vás pozdravujem.

Teším sa, že ste prijali pozvanie na Kurz Billingsovej ovulačnej metódy I. a II.(2 cast kurzu budeme robit az v jeseni, v tomto termine ponukame v sobotu konzultacie zaznamov a vyriesenie pripadnych otazok ohladom BOM) pod vedením organizácie Donum Vitae v spolupráci s Centrom pre rodinu - Sigord. Uskutoční sa 23.- 25. 03. 2018 v Centre pre rodinu - Sigord, pri Presove.
Týmto formulárom sa na neho môžete prihlásiť.

Kurz je určený pre začiatočníkov ako aj pre recertifikovaných - na obnovu certifikátov, nakoľko po školení austrálskym tímom v Zagrebe sme získali nové materiály pre výučbu, ktoré chceme ďalej sprostredkovať. Týka sa to dôležitých vecí a zásad vyučovanie a používania BOM. Prosim na stretnutie si nastudovat zaklady metody, aby ste mali aspon základné informácie. Pokiaľ napíšete, môžem vám základné informácie preposlať emailom.

Prosím vyplniť formulár nižšie - treba vyplniť všetky povinné otázky. Formulár je len pre jednu osobu, ktorá sa na kurz prihlásila. Pokiaľ ste sa registrovali ako pár, vyplňte formulár za každého osobitne.
Inštrukcie k vyplneniu formulára:
emailom Vám príde tento email, kde je link, na ktorý treba kliknúť.
Následne sa Vám otvorí formulár s otázkami, ktoré treba vyplniť.
Ak ich vyplníte, potom je na konci okienko s názvom "odoslať", na ktoré kliknite a po odoslaní Vám počítač napíše, že formulár bol odoslaný.
Po správnom prihlásení Vám bude na uvedený email automaticky zaslaná kópia Vami vyplneného prihlasovacieho formulára. Táto Vám poslúži aj ako inštrukcia k úhrade účastníckeho poplatku.
Prosíme Vás, aby ste nám zaslanie príspevku oznámili aj emailom na adrese centrum.rodina@gmail.com

Termín

23. - 25. marec 2018

Kurz bude prebiehať od piatka 18 hod. do nedele cca 14. hod. Prosím o presnosť. Ubytovanie bude prebiehať od 17. hodiny.

Podrobný program tým, ktorí vyplnia formulár bude zaslaný emailom týždeň pred kurzom.

Presná adresa konania kurzu:

Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce.

Mapa

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=Zlata+Bana,+Sigord+

&sll=37.0625,- 95.677068&sspn=31.23349,55.810547&ie=UTF8&hq=&hnear=Zlat%C3%A1+Bana-

Sigord,+Slovensk%C3%A1+republika&ll=48.954664,21.39302&spn=0.006312,0.013626&t=

h&z=16

Popis cesty pri ceste autom

Smerom z Prešova je potrebné sledovať smer Zlatá Baňa. Pri ceste, za dedinou Kokošovce cca 4km sledujte tabuľu s označením „Centrum pre rodiny“. Za ňou odbočte vľavo. Parkovať je možné v areáli centra.

Popis cesty pri ceste autobusovou dopravou

Pri ceste autobusom z Prešova vystúpte na zastávke Kokošovce, Sigord, LOU (Lesnícke odborné učilište), centrum je hneď na ľavo nad zastávkou.

Príspevok na osobu

- príspevok – 50 eur na osobu; 45 eur študenti/ nezamestnaní

(zabezpečené sú priestory, ubytovanie a strava od piatka večere do nedele obeda).

Príspevok treba *zaslať do 20.02.2018

Podmienky prihlásenia

Zrušenie účasti

Vaša prihláška je záväzná. Vzhľadom na to, že sa nám na aktivity hlási viac osôb a každá z nich si potrebuje termín naplánovať dostatočne vopred, je dôležité, aby miesta boli záväzne obsadené. Preto ak by ste sa zaregistrovaní a neprídete, môžete svojou neúčasťou ohroziť zrealizovanie tejto akcie, ak by nás bolo veľmi málo. Preto sme zaviedli tieto storno
podmienky:

Storno-príspevky

Výška storno príspevkov pri zrušení rezervácie pobytu závisí od času medzi okamihom

stornovania a plánovaným nástupom na pobyt.

do 30 dní pred začiatkom ubytovania - vrátime Vám účastnícky príspevok, skrátený o

paušálny manipulačný príspevok 10 €/osoba.

od 30 do 21 dní pred začiatkom ubytovania - 10% z príspevku na kurz/osoba

od 21 do 14 dní pred začiatkom ubytovania - 20 % z príspevku na kurz/osoba

od 14 do 5 dní pred začiatkom ubytovania - 40 % z príspevku na kurz/osoba

menej ako 5 dní pred začiatkom ubytovania - 60 % z príspevku na kurz/osoba

V nevyhnutnom prípade - choroba alebo iná vážna príčina (úmrtie príbuzných a pod.) - potrebné priložiť doklad - je možné Vašu účasť zrušiť pri manipulačnom príspevku 6 €/osoba.

V prípade, že by ste mali špeciálnu požiadavku na stravu (napr. bezlepková strava), oznámte to, prosím, e- mailom a tiež telefonicky na centrum.rodina@grkatpo.sk, tel: 0903983316.

Spôsob zaslania príspevku:

· Poštovou poukážkou na adresu: Peter Jakub, Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce.

· Poštovou poukážkou na účet alebo bankovým prevodom:

o Číslo účtu: 2625212213/1100, Tatrabanka

IBAN: SK58 1100 0000 0026 2521 2213

o Konštantný symbol: 0558

o Poznámka pre prijímateľa: Kurz BOM 3/2018+ meno a priezvisko (napr. Kurz BOM 3/2018 Tomas Petran).

· Osobne na mieste - len po dohode s o. Petrom Jakubom (0903983316)


V prípade zrušenia kurzu z dôvodu malej účasti Vám finančný príspevok vrátime.


Prosíme Vás, aby ste nám zaslanie príspevku oznámili emailom na adrese centrum.rodina@grkatpo.sk.


Čo je potrebné doniesť?

Zápisník, písacie potreby, pomôžu farebné farbičky, vaše osobné záznamové tabuľky BOM, alebo záznamy tých, s ktorými pracujete, informácie o vašej práci a vyučovaní, osobné veci (je možnosť ísť aj do blízkej prírody na prechádzku, teplé oblečenie, keďže je v týchto dňoch vonku už chladnejšie), papuče ( v centre sa výlučne chodí v papučiach), osobné hygienické veci (aj mydlo,uterák) ... veľa radosti ...

Prosíme, aby ste si nenosili rýchlovarné kanvice, variče a podobné zariadenia - v centre je zákaz ich používania z bezpečnostných dôvodov. Počas kurzu Vám bude k dispozícii čaj a káva za dobrovoľný príspevok. Automatová nescafe a pressovarová káva je za určený príspevok. K dispozícii je chladnička, mikrovlná rúra a rýchlovarná kanvica. V centre je
taktiež možnosť využiť samoobslužný bufet (nealko, sladkosti, slané drobnosti).

Kontakty

Ohľadom konkrétnych otázok v súvislosti s miestom, časom a programom, kontaktujte, prosím, o. Petra Jakuba (centrum.rodina@grkatpo.sk, alebo 0903983316).

Vaše osobné údaje:

1. Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia ...) poskytnuté objednávateľom pri využívaní služieb Centra pre rodinu - Sigord (ďalej len CPR - Sigord), sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 a č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov. CPR - Sigord sa zaväzuje zachovať dôvernosť osobných údajov a zaväzuje sa s nimi nakladať
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

2. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. a č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby CPR - Sigord spracovávalo a uschovávalo jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti CPR - Sigord a spracovávalo ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ
udeľuje CPR -Sigord tento súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môže objednávateľ kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať na centrum.rodina@grkatpo.sk a údaje budú bez zbytočného odkladu zlikvidované.

3. Počas akcie budú zhotovené fotografie a tie budú dané na našu webovú stránku Centra pre rodinu - Sigord. Objednávateľ udeľuje CPR -Sigord tento súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môže objednávateľ kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať na centrum.rodina@grkatpo.sk a údaje budú bez zbytočného odkladu zlikvidované.

4. CPR - Sigord sa zaväzuje neposkytnúť tieto údaje tretím osobám.

Za organizačný tím

o. Peter Jakub

Email address *
Meno a priezvisko *
Your answer
Dátum narodenia *
Your answer
Trvalé bydlisko *
Your answer
Telefonický kontakt *
Your answer
Stav *
Vzdelanie *
Stav *
Idem na kurz s manželom / manželkou? *
Meno manžela / manželky ktor - ý / - á ide so mnou na kurz.
Your answer
Dĺžka manželstva / partnerstva
Vypĺňajú len tí, ktorí žijú v partnerstve / manželstve
Počet detí
Odkiaľ ste sa dozvedeli o kurze BOM? *
Súhlasím s prijímaním ďalších ponúk akcií Centra pre rodinu - Sigord formou emailu. *
Poznámka
Ak máte napríklad bezlepkovú diétu, a prajete si takúto stravu, napíšte to do poznámky
Your answer
Poznáte Billingsovú ovulačnú metódu *
Kurz BOM chcem absolvovať: *
Absolvovali ste už podobný kurz BOM skrze Donum Vitae? *
Cítite sa, že metódu ovládate ako: *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms