Đặt sách Hương Tích
SÁCH MỚI
Chọn tên sách & số lượng
Captionless Image
1 cuốn
2 cuốn
3 cuốn
MIND AND LIBERATION IN BUDDHISM l Thích Nữ KHÁNH NĂNG l Sách bằng Anh ngữ / 340 trang l 140.000đ
Nālandā: TRUYỀN THỪA, TRUYỀN NHÂN VÀ GIÁO PHÁP l Biên khảo: Võ Quang Nhân, hiệu đính: Tuệ Sỹ, giới thiệu bởi đức Dalai Lama XIV l 130.000đ
THẮNG MAN GIẢNG LUẬN l Tuệ Sỹ l 120.000đ
LUẬN THÀNH DUY THỨC l Hán dịch: Huyền Trang l Tuệ Sỹ dịch & chú l 180.000đ
TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO l J. Takakusu / Tuệ Sỹ dịch & chú l 95.000đ
TÁC GIẢ: TUỆ SỸ
Chọn tên sách & số lượng
Captionless Image
1
2
3
[TẠM HẾT] TRƯỜNG A HÀM (bộ 3 cuốn) l Tuệ Sỹ dịch & chú l 420.000đ
TRUNG A HÀM (bộ 4 cuốn có hộp) l Tuệ Sỹ dịch & chú l 640.000đ
TẠP A HÀM l Thích Đức Thắng dịch/ Tuệ Sỹ hiệu đính & chú thích l 640.000đ
[TẠM HẾT] TĂNG NHẤT A HÀM (bộ 4 cuốn) l Thích Đức Thắng dịch/ Tuệ Sỹ hiệu đính & chú thích l 500.000đ
[TẠM HẾT] HUYỀN THOẠI DUY MA CẬT & KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT l Tuệ Sỹ dịch & chú (đóng hộp chung) l 160.000đ
THIỀN VÀ BÁT NHÃ l D.T. Suzuki/ Tuệ Sỹ l 85.000đ l TB 2015
A-TÌ-ĐẠT-MA CÂU-XÁ tập 1 (Phân biệt Giới & Căn) l Tuệ Sỹ dịch & chú l 165.000đ
A-TÌ-ĐẠT-MA CÂU-XÁ tập 2 (Phân biệt Thế gian) l Tuệ Sỹ dịch & chú l 150.000đ
A-TÌ-ĐẠT-MA CÂU-XÁ tập 3 (Phân biệt Nghiệp) l Tuệ Sỹ dịch & chú l 170.000đ
A-TÌ-ĐẠT-MA CÂU-XÁ tập 4 phẩm 5 & 6 l Tuệ Sỹ dịch & chú l 165.000đ
A-TÌ-ĐẠT-MA CÂU-XÁ tập 5 phẩm 7 & 8 l Tuệ Sỹ dịch & chú l 150.000đ
TRIẾT HỌC VỀ TÁNH KHÔNG l Tuệ Sỹ/ Bìa cứng đóng hộp l 100.000đ
TÔ ĐÔNG PHA NHỮNG PHƯƠNG TRỜI VIỄN MỘNG l Tuệ Sỹ l 80.000đ
HOÀNG CẦM TÌNH KHÚC (tuyển tập thơ) l De Miscault dịch và minh họa tranh/ Tuệ Sỹ giới thiệu/ song ngữ Việt Pháp/ trình bày tại Pháp bởi Jean-Luc Barilla l 150.000đ
TUỆ SỸ VĂN TUYỂN. Tập 1: Tiểu luận Phật Học l Hạnh Viên sưu tuyển l 90.000đ
[TẠM HẾT] TUỆ SỸ VĂN TUYỂN. Tập 2: Tiểu luận Triết Học l Hạnh Viên sưu tuyển l 85.000đ
TUỆ SỸ VĂN TUYỂN. Tập 3: Văn Học l Hạnh Viên sưu tuyển l 98.000đ
A-TÌ-ĐẠT-MA PHÁP UẨN TÚC LUẬN l Tuệ Sỹ & Nguyên An dịch Việt/ 308 trang l 140.000đ
THIỀN LUẬN - Essays in Zen Buddhism/ trọn bộ 3 tập l D.T. Suzuki/ Bản dịch: Tuệ Sỹ & Trúc Thiên/ Tái bản 2017, lần đầu tiên sau bản in năm 1972/ 450.000đ/bộ
[TẠM HẾT] NHỮNG ĐIỆP KHÚC CHO DƯƠNG CẦM (Thơ) l Tuệ Sỹ/ De Miscault/ Song ngữ Việt Pháp
THẮNG MAN GIẢNG LUẬN l Tuệ Sỹ l 120.000đ
TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO l J. Takakusu / Tuệ Sỹ dịch & chú l 95.000đ
LUẬN THÀNH DUY THỨC l Hán dịch: Huyền Trang l Tuệ Sỹ dịch & chú l 180.000đ
TÁC GIẢ: PHẠM CÔNG THIỆN
Chọn tên sách & số lượng
Captionless Image
1 cuốn
2 cuốn
3 cuốn
[TẠM HẾT] TỪ BÁT NHÃ ĐẾN PHÁP HOA l tb 2014 l 50.000đ
NHỮNG BƯỚC CHÂN NHẸ NHÀNG VỀ IM LẶNG l tb 2017 l 75.000đ
TRÊN TẤT CẢ ĐỈNH CAO LÀ LẶNG IM (thơ) l tb 2014 l 60.000đ
TIỂU LUẬN VỀ BỒ ĐỀ ĐẠT MA l sách mới 2015 l 60.000đ
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT BẬC BỒ TÁT RỰC SÁNG KHẮP BỐN PHƯƠNG l tb 2017 l 55.000đ
TÁC GIẢ: LÊ MẠNH THÁT
Chọn tên sách & số lượng
Captionless Image
1 cuốn
2 cuốn
3 cuốn
[TẠM HẾT] TOÀN TẬP TOÀN NHẬT QUANG ĐÀI l 272.000đ
[TẠM HẾT] LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM (Bộ 3 tập) l 700.000đ
[TẠM HẾT] MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC l 120.000đ
[TẠM HẾT] NGHIÊN CỨU VỀ MÂU TỬ l 170.000đ
[TẠM HẾT] NGỮ PHÁP TIẾNG PHẠN l 150.000đ
[TẠM HẾT] NGỮ PHÁP TIẾNG TÂY TẠNG l 125.000đ
[TẠM HẾT] PHÁP HOA QUỐC NGỮ KINH l 122.000đ
[TẠM HẾT] LỤC ĐỘ TẬP KINH l 125.000đ
[TẠM HẾT] The Philosophy of Vasubandhu l Lê Mạnh Thát/ Anh ngữ
[TẠM HẾT] Trần Nhân Tông A Biographical Study l Lê Mạnh Thát/ Anh ngữ
[TẠM HẾT] TOÀN TẬP TRẦN NHÂN TÔNG l 111.000đ
[TẠM HẾT] BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM
[TẠM HẾT] TOÀN TẬP MINH CHÂU HƯƠNG HẢI l 176.000đ
TÁC GIẢ: NI SƯ TRÍ HẢI
Chọn tên sách & số lượng
Captionless Image
1 cuốn
2 cuốn
3 cuốn
[TẠM HẾT] PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG ĐẠI THỪA l Thích nữ Trí Hải dịch l 65.000đ
[TẠM HẾT] TÌNH YÊU PHỔ QUÁT l Thích nữ Trí Hải dịch l 55.000đ
[TẠM HẾT] TƯ TƯỞNG PHẬT HỌC l Thích nữ Trí Hải dịch l 35.000đ
THANH TỊNH ĐẠO (Visuddhimagga) l Buddhagosa/ Thích nữ Trí Hải dịch/ 300.000đ/bộ 2 cuốn
CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG l H. Hesse/ Trí Hải dịch/ 80.000đ
GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY (Palongka Rinpoche) l TN Trí Hải dịch/ 300.000đ/bộ 2 cuốn
TẠNG THƯ SỐNG CHẾT (Sogyal Rinpoche) l TN. Thích Trí Hải dịch/ Giá bìa: 300.000đ
TỰ TRUYỆN GANDHI l Ni sư Trí Hải dịch/ 189.000đ
KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG-GIÀ (Thiệt-Xoa-Nan-Dà - Hán dịch) l Thích Nữ Trí Hải dịch Việt / 70.000đ
[TẠM HẾT] BẮT TRẺ ĐỒNG XANH l Phùng khánh dịch/ 69.000đ
[TẠM HẾT] ĐÈN SOI NẺO GIÁC VÀ LUẬN GIẢI l Thích Nữ Trí Hải dịch
[TẠM HẾT] ĐƯỜNG VÀO NỘI TÂM l Thích Nữ Trí Hải l
SUỐI CŨ HƯƠNG BAY (THƯ GỞI CHO PHẬT TỬ) l Ni sư Trí Hải / 60.000đ
LẤP LÁNH SAO TRỜI (TÙY BÚT) l Ni sư Trí Hải / 50.000đ
TOÁT YẾU KINH TRUNG BỘ MAJJIHIMA-NIKAYA (HT. Thích Minh Châu dịch) l Thích Nữ Trí Hải tóm tắt và chú giải / 250.000đ/bộ 3 cuốn
MINH SÁT TUỆ l TN. Tuệ Dung dịch, TN. Trí Hải hiệu đính / 40.000đ
NHÀ TU HÀNH VÀ GÃ LANG THANG (Hermann Hesse) l Phùng Khánh / 120.000đ
HƯƠNG TÍCH - PHẬT HỌC LUẬN TẬP
Phát hành định kỳ mỗi Quý
Captionless Image
1 cuốn
2 cuốn
3 cuốn
PHẬT HỌC LUẬN TẬP số 1/2017 l Nhiều tác giả/ 268 trang/ phát hành dịp Đại lễ Phật đản PL. 2561 l 86.000đ
[TẠM HẾT] PHẬT HỌC LUẬN TẬP số 2/2017 l Nhiều tác giả/ 296 trang/ phát hành dịp Vu-lan PL. 2561 l 86.000đ
PHẬT HỌC LUẬN TẬP số 3/2018 l Nhiều tác giả/ 280 trang l 90.000đ
PHẬT HỌC LUẬN TẬP số 4/2018 l Nhiều tác giả/ 280 trang l 95.000đ
PHẬT HỌC LUẬN TẬP số 5/2019 l Nhiều tác giả l 95.000đ
TÁC GIẢ: HẠNH VIÊN
Chọn tên sách & số lượng
Captionless Image
1 cuốn
2 cuốn
3 cuốn
D.T SUZUKI MỘT NHÂN CÁCH MỘT SỰ NGHIỆP l Nhiều tác giả/ Hạnh Viên dịch l 50.000đ
TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ l Ed. Conze/ Hạnh Viên dịch & chú / tb 2015 l 98.000
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Email Team. Report Abuse