MEMUR MOBBİNG ANKETİ
Değerli Katılımcı,

Bu anket formu kamu kuruluşlarında çalışanların, psikolojik yıldırma (Mobbing), duygusal şiddet ve zorlama davranışlarına maruz kalma düzeyini ve kurum kültürünün bu davranışlara neden olan özelliklerini belirlemek amacıyla Türkiye Kamusen ve Mobbing ile Mücadele Derneği işbirliği ile düzenlenmiştir.

Anketi, hiçbir soruyu boş bırakmadan, objektif olarak cevaplandırmanız, ülkemiz adına önemli katkılar sağlayacaktır. Anket sorularında kimliğinizi ortaya çıkaracak nitelikte soru sorulmamıştır. Vereceğiniz cevapların üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını belirtir, çalışmaya gösterdiğiniz ilgi, destek ve katkınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Anket toplam 60 sorudan oluşmakta ve yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Cevaplarınız kesinlikle gizli tutulacak olup, isminizi yazmamanızı önemle rica ederiz. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.
Cinsiyetiniz *
Medeni Durum *
Yaşınız *
Your answer
Eğitim Durumunuz *
Mevcut İşyerinizde Çalışma Süreniz (yıl veya ay olarak) *
Your answer
Toplam Çalışma Süreniz (yıl veya ay olarak) *
Your answer
Bağlı Olduğunuz Sendika *
Kadrolu olarak engelli bir çalışan mısınız? *
Aşağıdaki sorular kurumunuzun kültürü ile alakalıdır. Kurumunuzun kültürüne ait hislerinizi aşağıdaki soruları esas alarak değerlendiriniz. *
Kesinlikle Katılımıyorum
Katılımıyorum
Kararsızım
Katılııyorum
Kesinlikle Katılııyorum
Kurumdaki yönetim biçimi bireyselliği, risk almayı, yenilikçiliği, özgür hareket etmeyi destekler.
Bu Kurumu ayakta tutan şey yenilik ve gelişime olan bağlılıktır. Öne çıkmak, ilk olmak sürekli vurgulanır.
Bu Kurumda başarı temelde özel ve yeni ürünlere sahip olma ve bunları ortaya çıkarmada öncülüktür.
Kurumumuz girişimci ve dinamik olduğu için, çalışanlar iş bitirici ve risk almaya isteklidir.
Bu Kurumda yeni kaynaklar elde etme, gelişme, yeni imkanlar ve fırsatlar araştırmak önemlidir.
Bu Kurum insan kaynağının gelişimine önem verir. Yüksek seviyedeki birliktelik ve moral önemlidir.
Bu Kurum çalışanlar için özeldir, biz büyük bir aile gibiyiz, paylaştığımız çok şey var.
Kurumumuz takım çalışmasını, kararlarda fikir birliğini ve çalışanın yönetime katılımını destekler.
Bu Kurumdaki yöneticiler genelde bilge, yol gösterici, kolaylaştırıcı ve anne baba gibidir.
Bu Kurumu ayakta tutan şey, çalışanlar arasındaki yüksek güven ve sadakattir.
Bu Kurum oldukça resmi (biçimsel) kural, prosedür ve yapıları olan bir kurumdur. Çalışanların ne yapacağını bu var olan resmi süreçler belirler
Bu Kurum oldukça biçimsel kural ve yapıları olan bir kurumdur. İnsanların ne yapacağını bu var olan resmi süreçler belirler
Bu Kurumda kurumsal devamlılık, istikrar, işlerin etkin, sıkı, kontrollü, rutin ve sorunsuz işlemesi önemlidir
Kurumdaki yönetim biçimi çalışanın kendini güvencede hissetmesini, risk ve belirsizlikleri ortadan kaldırıcı, eşit, uyumlu ve tutarlı ilişkileri destekler.
Bu Kurumdaki üstlerin rolü; işleri koordine etmek, önceden belirlenen şekilde devamını sağlamaktır.
16. Bu Kurumdaki yönetim biçimi sıkı rekabet etmeyi, hırslı olmayı, profesyonelce hareket etmeyi ve başarılı sonuçlar elde etmeyi destekler.
Bu Kurum sonuç odaklıdır. Burada insanlar rekabet etmeye ve başarmaya yönlendirilir.
Bu Kurum rekabetçi hareketleri ve başarmayı önemser. Kurum amaçlarını gerçekleştirme, hizmet kalitesini artırma ve hedeflere ulaşma önemlidir.
Kurum yöneticileri duygusal değildir, hırslıdır, işlerin süreçlerinden çok sonuçlarına odaklanmıştır.
Bu Kurumda esas olan şey, görev ve amaçların ne şekilde olursa olsun başarılmasıdır. Başarılı olma ve kazanmak ortak temadır.
Mobbing, işyerlerinde mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak genelde bir kişiyi hedef alan ve sistemli olarak tekrarlanan davranışlar olarak ifade edilmekte, bireysel, örgütsel hatta toplumsal düzeyde ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu tanım doğrultusunda mevcut işyerinizi aşağıdaki ifadeler açısından değerlendiriniz. *
Kesinlikle Katılımıyorum
Katılımıyorum
Kararsızım
Katılııyorum
Kesinlikle Katılııyorum
Başkalarının yanında bana küçük düşürücü, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranılıyor.
Sorumlu olmadığım konularda suçlanıyorum.
Ortak yapılan işlerin sonuçlarından yalnızca ben sorumlu tutuluyorum.
Dürüstlüğüm ve güvenilirliğim sorgulanıyor.
Sözlü tehdit ediliyorum ve uyarı alıyorum.
Performansımla ilgili sürekli olumsuz değerlendirmeler yapılıyor.
Benimle ilgili asılsız söylemlerde bulunuluyor.
Yaptığım iş ve işin sonuçları ile ilgili sürekli kusur bulunuyor.
Yaptığım her işte mesleki yeterliliğim sorgulanıyor.
Benimle ilgili haksız gerekçelerle yazışmalar yapılıyor.
Verdiğim karar ve öneriler eleştirilerek reddediliyor.
Sorumluluğumda olan işler benden alınarak daha düşük pozisyondaki kişilere veriliyor.
Kendimi göstermeme fırsat verilmiyor, kendimi özgürce ifade etmem sınırlandırılıyor.
Düzenlenen sosyal toplantılardan haberdar edilmiyorum.
Görüşme ve konuşma isteğime yanıt alamıyorum, uzaklaştırılıyorum.
Bulunduğum ortamda görmezden gelinerek yokmuşum gibi davranılıyor.
Konuşurken sık sık sözüm kesiliyor.
Performansım gerçekte olduğundan daha düşük değerlendiriliyor.
İşten ayrılmam ya da yer değiştirmem için baskı yapılıyor.
İşim için gerekli olan bilgi, doküman ve materyaller benden saklanıyor.
Yaptığım iş değersiz ve önemsiz görülüyor, küçümseniyor.
Ben odaya girdiğimde iş arkadaşlarım sohbeti kesip susuyor.
Sorumluluk alanlarım bana danışılmadan değiştiriliyor.
Yetkinliğim olmayan konularda işler veriliyor.
İşyerimde fiziksel özrü bulunan kimselerle dalga geçiliyor.
Kapasitemin altında veya üstünde işler veriliyor.
İş yerimde cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılıyor.
Toplantılarda iş arkadaşlarımın önünde küçük düşürülüyorum.
İş yerimde cinsel içerikli davranışlara maruz kalıyorum.
Beden diliyle (el/kol işaretleri, jest/mimikler) tehdit ediliyorum.
İş yerimde ideolojik/siyasi görüşlerimden dolayı ayrımcılık yapılıyor.
İş yerimde bazı yasal haklarım tarafıma verilmiyor.
İş arkadaşlarım bana uygulanan psikolojik şiddet karşısında haz duyuyorlar.
Kurumumda üstlerim kendimi ifade etmemde engeller koyuyorlar.
Çalışmakta olduğum kurumda üstlerim veya diğer çalışanlar tarafından küçük düşürücü isimler veriliyor.
Her soruyu okuduktan sonra sağ tarafta yer alan beş cevap seçeneğinden birini işaretleyerek görüşünüzü belirtiniz. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kurumumda mobbingi önlemeye yönelik tedbirler alınmıştır.
Çalışmakta olduğum kurumda mobbing ile karşılaşmam durumunda başvurabileceğim bir kurul vardır.
Mobbing ile ilgili yasal haklarımı biliyorum.
İşyerimde mobbing ile alakalı hukuki haklarımız bildiriliyor.
Ülkemizdeki mobbing ile ilgili hukuksal düzenlemeler yeterlidir.
Mobbinge uğrayan daha sonra bir üst göreve geldiğinde mobbing yapar.
Mobbing bir müddet sonra fiziksel şiddete döner.
Kurumumda mobbing ile ilgili eğitim, seminer faaliyetleri düzenleniyor.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy