Formulari d'alta com a soci/a de l'Agrupació de Balls Populars de Sitges
Serveixi el present com a sol·licitud d'adhesió a l'entitat Agrupació de Balls Populars de Sitges, entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya (G58334582), així com al compromís de compliment de pagament de la quota anual per import de 20€ (2024) que serà destinada a les finalitats socials recollides als Estatuts de l'entitat.
Un cop formalitzada la sol·licitud es rebrà un correu electrònic de confirmació a l'adreça indicada. És probable que el rebis a la bústia de correu brossa, recorda revisar-la.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nom i cognoms *
DNI sol·licitant *
Nom i cognoms representant legal
En cas que el/la sol·licitant sigui menor d'edat o es trobi en qualsevol situació de tutela.
DNI representant legal
En cas que el/la sol·licitant sigui menor d'edat o es trobi en qualsevol situació de tutela.
Telèfon de contacte *
Domicili *
Codi postal i població *
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Titular del compte *
Compte bancari *
*
De conformitat a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals s'informa del següent: les dades de caràcter personal subministrades a través del present formulari seran objecte de tractament en els documents de responsabilitat de l'Agrupació de Balls Populars de Sitges. La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada els serveis i activitats que s'ofereixen des de l'entitat. Tanmateix, aquestes dades no seran cedides a tercers, sense previ consentiment de l'interessat/da. Les dades sol·licitades a través d'aquest formulari són de subministre obligatori per la prestació del servei. Aquestes són adequades, pertinents i no excessives. La negativa al subministrament de les mateixes implicarà la impossibilitat de prestació del servei i/o participació a les activitats. Tanmateix, s'informa de la possibilitat d'exercitar els corresponents drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb l'establert a la normativa. Els citats drets es poden exercir a través dels següents mitjans: de forma presencial en horari de secretaria a l'Agrupació de Balls Populars de Sitges, amb NIF G58334582, amb seu social al Carrer d'en Bosc núm. 10-12 de Sitges (08870) i a través del correu electrònic info@agrupasitges.cat.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Agrupació Balls Populars de Sitges. Report Abuse