ББСБ, ХЗХ-ООС АВАХ СУДАЛГАА
ББСБ эсвэл ХЗХ-г сонгох *
ББСБ, ХЗХ-НЫ ОНООСОН НЭР *
Оршин байгаа хаяг *
Холбоо барих байнгын утасны дугаар *
И-мэйл хаяг *
Хянан шалгагчийн овог нэр *
Дотоод хяналтын албаны дарга, гишүүдийн овог нэрс
Хоршооны хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийн овог нэрс
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн овог нэрс
Хоршооны тэргүүлэгчдийн дарга, гишүүдийн овог нэрс
Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны талаар зохицуулсан журмын нэр
Хоршооны тэргүүлэгчид, хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар зохицуулсан журмын нэр
Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны талаар зохицуулсан журам баталсан огноо
MM
/
DD
/
YYYY
Зээлийн үйл ажиллагааны талаар зохицуулсан журам баталсан огноо
MM
/
DD
/
YYYY
Зээлийн үйл ажиллагааны талаар зохицуулсан журмын нэр
Зээлийн хорооны гишүүдийн нэрс *
Монгол банкны Зээлийн мэдээллийн санд холбогдсон эсэх
Зээлийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлтэй ББСБ, ХЗХ-ны хувьд
Бүртгэлийн тусгайлсан програмтай эсэх /програмтай бол компани болон програмын нэр/
Хоршооны бүх гишүүдийн хурлын хуралдсан огноо
MM
/
DD
/
YYYY
Хоршооны бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийг СЗХ-д ирүүлсэн огноо
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of FRC. - Terms of Service - Additional Terms