KAJI SELIDIK EKSA DI PTJGM
Kajian ini bertujuan :-
i. untuk menilai tahap kepuasan warga PTJGM terhadap pelaksanaan EKSA
ii. untuk menilai impak pelaksanaan EKSA terhadap produktiviti dan sistem penyampaian kerja

Disediakan oleh :
Jawatankuasa Promosi EKSA PTJGM
Sila tandakan YA atau TIDAK di ruangan jawapan yang disediakan
Adakah anda mengamalkan EKSA di tempat anda? *
Adakah anda berpuashati dengan susunan peralatan dan barangan di tempat kerja? *
Adakah susun atur pejabat dapat meningkatkan semangat untuk bekerja? *
Adakah masa carian lebih pantas berbanding sebelum EKSA dilaksanakan di bahagian anda? *
Adakah amalan perlaksanaan EKSA dapat meningkatkan produktiviti keseluruhan? *
Adakah kualiti kerja anda meningkat setelah amalan EKSA ini dilakukan? *
Adakah amalan EKSA memberikan impak positif ke atas kebersihan ruang kerja? *
Adakah amalan EKSA memberikan impak positif ke atas susun atur ruang yang lebih kondusif? *
Adakah amalan EKSA memberikan impak positif keatas ruang guna sama (bilik mesyuarat, surau, pantri, ruang menunggu yang selesa)? *
Adakah tahap kesihatan seseorang pekerja akan bertambah baik sekiranya berkerja dalam persekitaran yang bersih dan kondusif? *
Adakah tahap keselamatan seseorang pekerja akan bertambah baik dengan perlaksanaan Amalan EKSA? *
Adakah dengan pelaksanaan EKSA dapat menggalakkan pembudayaan kreativiti di kalangan warga PTJGM? *
Adakah amalan EKSA memupuk semangat kerjasama antara warga kerja PTJGM? *
Adakah amalan EKSA memupuk budaya persaingan sihat di kalangan zon? *
Adakah anda bersetuju dengan pelaksanaan amalan EKSA menjadikan anda pekerja yang lebih rajin dan berdisplin? *
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy