רישום מועמדים לשנה"ל תשע"ט
הרישום המקוון לשנה"ל הבאה סגור.
במידת הצורך, יתאפשר עדכון בחירת חברים באמצעות טופס מקוון שיפורסם באתר ביה"ס עם פרסום ההודעה על שיבוץ למסלול.
נשמח לראותכם בימי הרישום:

חטיבת פסגות – יום ראשון 18/03/18 – בין השעות 12:30 – 17:00

חטיבת סביונים – יום שני 19/03/18 – בין השעות 12:30 – 17:00

חטיבת סביון גני-יהודה + חטיבת לבונה – יום שלישי 20/3/18 – בין השעות 12:30 – 17:00

הנכם מתבקשים להגיע לרישום ע"פ התאריכים הנ"ל מצוידים במסמכים הרצ"ב:

תעודת זהות – כולל הספח בו מופיעים פרטי התלמיד והכתובת - מקור + צילום

תעודת מחצית א' של כיתה ט' - מקור + צילום

תעודה שנתית של כיתה ח' - מקור + צילום

2 תמונות פספורט

ערכת רישום מלאה וחתומה – הסכמה לקבלת שירותים, הצהרת בריאות, טופס ויתור סודיות וטופס מעורבות חברתית. הערכה חולקה בחטיבות ומפורסמת במקביל באתר ביה"ס תחת לשונית "רישום תשע"ט".

* הורים גרושים מתבקשים להוריד טופס "עדכון הקשר והעברת מידע לשני ההורים" מאתר ביה"ס ולהביאו מלא וחתום במועד הרישום.

* תושבי חוץ (למעט תושבי סביון ובית אריה) מתבקשים להביא עמם "אישור לימודי חוץ" ואמצעי תשלום (שיק או מזומן)

* הקריטריונים לשיבוץ לקבוצות הלימוד באנגלית ובמתמטיקה מפורסמים באתר ביה"ס, בלשונית "רישום תשע"ט". תלמידים המעוניינים לעבור רמת לימוד במקצועות אלו, מתבקשים להירשם לבחינות המעבר באמצעות הטפסים המקוונים שיפורסמו באתר ביה"ס.

בהצלחה!

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms